Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää muutoksia kotikuntalakiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2020 10.52
Tiedote

Kotikuntalain muutostarpeita selvittänyt työryhmä esittää, että lakiin lisätään perusteet, joilla väestötietojärjestelmän kotikuntamerkintä voidaan poistaa, jos henkilö ei enää täytä laissa kotikunnan saamiselle Suomessa asetettuja edellytyksiä. Työryhmä ehdottaa myös muita, pienempiä muutoksia kotikuntalakiin. Työryhmä luovutti 27.5.2020 loppuraporttinsa kuntaministeri Sirpa Paaterolle.

Ehdotettu muutos koskisi maahan muuttaneita ulkomaalaisia esimerkiksi silloin, kun heidän oleskelulupaansa Suomessa ei ole jatkettu. Kyse olisi tällöin muiden kuin EU:n jäsenmaiden kansalaisista. Oikeusturvan varmistamiseksi henkilöä on kuultava ennen päätöksen tekemistä ja hänelle on annettava mahdollisuus hakea muutosta viranomaisen päätökseen.

Asia koskee myös Iso-Britannian kansalaisia, jotka menettävät EU-eron myötä EU:n kansalaisuutensa, joka on useimmiten ollut perusteena heidän kotikunnalleen Suomessa.

Erosopimuksessa määrätään siitä, millä edellytyksillä Britannian kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä saavat oleskeluoikeuden Suomessa. Tällaisilla henkilöillä on oikeus myös kotikuntaan Suomessa. Työryhmä ehdottaakin, että kotikuntalakiin lisätään säännös erosopimuksen myötä saatavasta oleskeluoikeudesta.

Kotikuntamerkintä poistuisi samalla kuin henkilön oikeus kotikuntaan

Kotikuntalaissa määritellään ne edellytykset, joiden täyttyessä ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö saa kotikunnan Suomessa. Tällaisia edellytyksiä ovat esimerkiksi Suomen, muun Pohjoismaan tai EU:n jäsenmaan kansalaisuus, voimassa oleva oleskelulupa tai perheenjäsenen kotikunta Suomessa.

Laissa ei kuitenkaan ole säännöksiä siitä, kuinka menetellä, kun edellytykset kotikunnan saamiseksi eivät enää täyty. Muutos parantaisi väestötietojärjestelmän tietojen paikkansapitävyyttä ja palvelisi järjestelmää hyödyntäviä valtion ja kuntien viranomaisia.

Työryhmän muut ehdotukset

Lisäksi työryhmä esittää parannuksia viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon sekä kotikuntalain kokonaisuudistuksen aloittamista. Nykyinen laki on vuodelta 1994. Uudistuksen yhteydessä olisi otettava huomioon esimerkiksi lain säätämisen jälkeen tapahtunut muun lainsäädännön kehitys, digitaalisuuden tuomat vaatimukset ja mahdollisuudet sekä vuosien saatossa kertynyt viranomaisten ja tuomioistuinten soveltamiskäytäntö.

Työryhmän ehdotusten pohjalta aloitetaan lainvalmistelutyö

Työryhmän ehdotusten perusteella valtiovarainministeriössä alkaa kotikuntalain muuttamista koskevien lakimuutosten valmistelu. Niitä koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle alkusyksystä.

Valtiovarainministeriön 24.1.2020 asettamassa työryhmässä olivat edustettuina kotikuntalain soveltamisen kannalta keskeiset ministeriöt, viranomaiset ja muut tahot.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Ville Koponen, puh. 0295 530 504, ville.koponen(at)vm.fi (ei tavoitettavissa 1.-12.6.)

avustava lakimies Marja Liukko, puh. 0295 530 566, marja.liukko(at)vm.fi

ministeri Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero