Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittämään henkilötunnuksen uudistamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2017 12.45
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Työryhmä selvittää, millä tavoin henkilö tulisi yksilöidä viranomaisten tietojärjestelmissä ja miten identiteetti liittyy henkilöä koskeviin tietoihin. Työryhmän tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2017-31.12.2019, ja sen ohjausryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari Helsingin yliopistosta.

Nykyistä henkilötunnusta tulee kehittää

Nykyisestä henkilötunnuksesta ilmenevät usein tarpeettomasti henkilön syntymäaika ja sukupuoli, mikä osaltaan estää tunnuksen laajemman hyödyntämisen. Toisaalta nykyisen henkilötunnuksen muoto ja muodostamissäännöt aiheuttavat sen, että henkilötunnuksia on päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä ainoastaan rajallinen määrä.

Nykyinen järjestelmä on johtanut siihen, että merkittävä osa Suomessa tilapäisesti oleskelevista tai asioivista henkilöistä jää vaille yksilöivää tunnusta. Henkilön tunnistamista koskevat nykyiset edellytykset eivät mahdollista henkilötunnuksen myöntämistä kaikille Suomeen muuttaville tai Suomessa asioiville ulkomaalaisille. Tämä aiheuttaa ongelmia henkilöiden yksilöimisessä eri järjestelmien välillä ja mahdollistaa, että henkilöllä voi olla eri viranomaisissa useita rekisterihenkilöllisyyksiä. Tämä vaikeuttaa henkilöiden asiointia sekä viranomaisissa että yksityisellä sektorilla.

Tavoitteena kansallinen malli henkilöiden yksilöimiseksi

Työryhmän tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata eri viranomaisten roolit henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa. Työryhmä pyrkii selvittämään ja ratkaisemaan nykyiseen henkilötunnukseen liittyvät ongelmat, ottaen huomioon teknologisen ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuudet henkilön yksilöimisessä ja identiteettien hallinnassa. Työn aikana selvitetään myös keinoja estää identiteettivarkauksia aiempaa paremmin sekä edistää rekisteritietojen hajautettua hallintaa ja käyttöä, henkilön mahdollisuuksia itseensä liittyvien tietojen hyödyntämiseen ja tietoturvallisten menetelmien käyttämistä henkilön tunnistamisessa.

Tarkoituksena on, että työryhmä tuottaa myös luonnoksen hallituksen esitykseksi valittavan ratkaisun edellyttämästä lainsäädännöstä.

Laajakäyttöisempi ja turvallisempi identiteetti

Onnistuessaan uudistus mahdollistaa laajemman henkilöpiirin yksilöinnin ja tunnistamisen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä helpottaa henkilöiden asiointia viranomaisissa ja yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi sähköinen asiointi viranomaispalveluissa edellyttää henkilön vahvaa tunnistamista, joka osaltaan perustuu henkilön yksiselitteisesti yksilöivään tunnukseen ja siihen liitettyihin tietoihin, joiden oikeellisuuden viranomainen voi luotettavasti varmistaa. Uudistus myös edistäisi henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä selkeyttäisi identiteetin hallinnointia tietojärjestelmissä.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen, puh. +358 29 553 0930, kimmo.makinen(at)vm.fi.
Työryhmän puheenjohtaja, viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, puh. +358 50 448 2617, paivi.korpisaari(at)helsinki.fi.