Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder revidering av personbeteckningar

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2017 12.45
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda revideringen av finländska personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten. Arbetsgruppen utreder hur en person borde individualiseras i myndigheternas informationssystem och vilket samband identiteten har med uppgifterna om en person. Arbetsgruppen har som mål att göra en framställning om ett förslag till en nationell verksamhetsmodell.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.9.2017-31.12.2019. Professorn i kommunikationsrätt Päivi Korpisaari från Helsingfors universitet har valts till ordförande för styrgruppen.

Den nuvarande personbeteckningen bör utvecklas

En persons födelsedatum och kön framgår ofta i onödan av den nuvarande personbeteckningen, vilket för sin del förhindrar mera omfattande användning av beteckningen. Den nuvarande personbeteckningens form och reglerna för hur den skapas leder också till att det köns- och datumspecifika antalet personbeteckningar är begränsat.

Det nuvarande systemet har lett till att en betydande del av personer som endast tillfälligt vistas eller uträttar ärenden i Finland blir utan en identifieringskod. De nuvarande förutsättningarna för identifiering av en person förhindrar beviljandet av en personbeteckning för samtliga utlänningar som flyttar till eller uträttar ärenden i Finland. Det leder till problem med identifieringen av personer i olika system och kan till och med leda till att en person kan ha flera registeridentiteter i olika myndighetssystem. Detta försvårar personernas ärendehantering både hos myndigheter och på den privata sektorn.

Målet att skapa en nationell modell för identifiering av personer

Arbetsgruppen har som mål att åstadkomma ett förslag till en nationell modell för identifiering av personer i Finland, och att beskriva olika myndigheters roll vid hanteringen av grundläggande personuppgifter. Arbetsgruppen försöker utreda och lösa problemen med den nuvarande personbeteckningen med hänsyn till de möjligheter för identifiering av personer och hantering av identiteter som den tekniska och internationella utvecklingen medför. Möjligheterna att förhindra identitetsstölder på ett effektivare sätt än i dagsläget utreds också, liksom även främjandet av decentraliserad hantering och användning av registeruppgifter, en persons möjligheter att utnyttja uppgifterna om sig själv samt utnyttjandet av datasäkra metoder för identifiering av personer.

Arbetsgruppen ska också utarbeta ett utkast till en regeringsproposition med förslag till lagstiftning som förutsätts av den eventuella lösningen.

Säkrare identitet som kan utnyttjas i större omfattning

En lyckad revidering skulle möjliggöra mera omfattande specificering och identifiering av personkretsen i Finland, vilket även skulle underlätta personers agerande både i myndighetsärenden och på den privata sektorn. Elektronisk kommunikation i myndighetsärenden kräver sträng autentisering, vilket för sin del baserar sig på en beteckning som på ett entydigt sätt identifierar personen i fråga och uppgifterna i anslutning till den, och som myndigheterna kan kontrollera på ett pålitligt sätt. Reformen skulle också främja integritetsskyddet och skyddet för personuppgifter och förtydliga hanteringen av identiteter i informationssystemen.

Ytterligare information:

Kimmo Mäkinen, utvecklingschef, tfn +358 29 553 0930, kimmo.makinen (at) vm.fi.
Päivi Korpisaari, arbetsgruppens ordförande, professor i kommunikationsrätt, tfn +358 50 448 2617, paivi.korpisaari (at) helsinki.fi.