Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työ 2.0: Sata tarinaa työstä valtiolla
Tytti Yli-Viikari: Politiikan murros muuttaa virkamiesten työtä

Valtiovarainministeriö
6.7.2018 11.00
Uutinen
Tytti Yli-Viikari.
Tytti Yli-Viikari

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan mukaan vanhat toimintatavat eivät enää kanna nykyisessä, moninaistuvassa yhteiskunnassa.

Maailma on huomattavasti monimutkaisempi kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä näkyy erityisesti päätöksen- ja politiikan teossa, kun laaja tietoaineisto on muutaman napinpainalluksen päässä. Jatkuva tiedon analysoimisen paine on muuttanut myös virkamiesten työkenttää entistä laajemmaksi ja työläämmäksi. Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan, Tytti Yli-Viikarin mukaan nykyinen tilanne vaatii avointa keskustelua siitä, miten poliitikot ja virkamiehet tukevat toistensa työtä mahdollisimman hyvin. ”Kyse on siitä, miten virkamiehet ottavat uuden politiikan murroksen huomioon omassa työssään”, Yli-Viikari kiteyttää.

Koska poliitikon tiedon hyödyntämisen kanavat ovat muuttuneet dramaattisesti, keskusteluyhteys virkamiesten kanssa on parhaimmillaan jatkuvaa ja aktiivista. Luottamusta tulee ylläpitää aktiivisesti ja hallinnon toimia pitää voida ennakoida.

Tärkeintä on Yli-Viikarin mukaan tunnistaa ne keinot, joiden avulla poliitikkojen ja virkamiesten välistä vuorovaikutusta voitaisiin parantaa. Tämä helpottaa molemminpuolista ymmärrystä päätösten monimutkaisuudesta ja toisaalta päätöksentekemisen nopeuden tarpeesta. On tärkeää tunnistaa asiat, joiden valmistelu vaatii aikaa ja resursseja, ja toisaalta tarjota myös nopeita voittoja politiikan toimijoille, jotka työskentelevät viestintäpaineen alaisina 24/7. ”Olennainen kysymys on se, miten valjastamme valtionhallinnossa olevan tiedon paremmin päätöksenteon tueksi.” Yli-Viikari kertoo.

Jokainen vastaa oman osaamisensa kehittämisestä - johdon tukemana.

VTV ei ole jäänyt paikoilleen uusien megatrendien alla, päinvastoin. Oman toiminnan olemassaolon tarkoitusta on aktiivisesti mietitty uudelleen ja muutospaineisiin on vastattu esimerkiksi henkilöstön aktiivisella tukemisella omien taitojen kehittämisessä. Esimerkiksi data-analytiikan yhä laajempi hyödyntäminen tulee korostumaan VTV:n toiminnassa tulevaisuudessa. Yhteistyötä tehdään yli valtiorajojen ja data-analytiikkaa lisäämällä osaamista ja työntekoa voidaan siirtää entistä vaativampiin tehtäviin. Tämä vaatii kuitenkin jatkuvia investointeja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja teknologian parempaa hyödyntämistä.

Yli-Viikari korostaa myös organisaation jatkuvan uudistamisen tahtotilan merkitystä ja johdon roolia. ”Ylimmän johdon tulee antaa kasvot muutokselle.” VTV:llä jokainen työskentelee samassa monityötilassa, myös ylin johto. ”On tärkeää, että olemme läsnä ja tavoitettavissa” , Yli-Viikari toteaa.

Hallintopolitiikka Työ 2.0 Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö