Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma loppusuoralla
Uudistunut Suomi.fi-verkkopalvelu on avattu

ValtiovarainministeriöVäestörekisterikeskus
3.7.2017 15.10
Uutinen
Suomi.fi-logo.

Uudistettu Suomi.fi-verkkopalvelu on avattu kansalaisten käyttöön. Palvelu tarjoaa tietoa elämäntilanteisiin, joissa kansalainen joutuu asioimaan useiden eri viranomaisten kanssa. Uudistuksen myötä palveluun on lisätty palveluja kirjautuneelle käyttäjälle. Tulevaisuudessa palvelun avulla voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti ja valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan.

Kansalaisten ja yritysten käytössä on nyt aikaisempaa laajempi ja monipuolisempi palvelukokonaisuus, josta löytyvät kootusti julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Palvelu tarjoaa tietoa elämäntilanteisiin, joissa kansalainen joutuu asioimaan useiden eri viranomaisten kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen syntymä, avioero, työttömäksi jääminen tai läheisen kuolema. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa ja ohjeita yrittäjyyteen.

Kirjautumalla palveluun käyttäjä voi käydä tarkistamassa omia tietojaan useista viranomaisten rekistereistä. Samalla kirjautumisella voi myös siirtyä asioimaan useiden eri julkisen hallinnon toimijoiden asiointipalveluissa.

Suomi.fi tuo kansalaisten ulottuville myös täysin uusia palveluita

Nyt avattu Suomi.fi-verkkopalvelu tulee loppuvuoden aikana laajenemaan merkittävästi. Yksi merkittävimmistä uusista palveluista on Suomi.fi-viestit, jonka avulla kansalainen voi tulevaisuudessa vastaanottaa eri viranomaisten lähettämät postit sähköisessä muodossa. Viestit voivat olla esimerkiksi päätöksiä, ohjeita ja tiedoksiantoja. Suomi.fi-viestit korvaa vaiheittain paperipostin. He jotka eivät halua tai pysty vastaanottamaan viranomaispostia sähköisesti, voivat jatkossakin asioida perinteisesti.

Vuoden loppuun mennessä Suomi.fi:n kautta voi myös valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan. Kansalainen voi esimerkiksi hoitaa asioita ikääntyneiden vanhempiensa puolesta tai valtuuttaa oman luottohenkilön hoitamaan asioitaan ulkomaanmatkan ajaksi.

Kansalaiset tulevat saamaan yhä useamman julkisen hallinnon organisaation postit sähköisessä muodossa sitä mukaa kun ne liittyvät Suomi.fi-viestien käyttäjiksi. Myös sähköinen valtuuttaminen tulee mahdolliseksi yhä useammassa asiassa, kun julkisen hallinnon organisaatiot ja yritykset ottavat Valtuudet-palvelun käyttöönsä.

Suomi.fi-verkkopalvelu on uudistettu osana valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmaa. Suomi.fin ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus
Johtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022
janne.viskari (at) vrk.fi

Valtiovarainministeriö
Tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, p. 02955 30514
maria.nikkila (at) vm.fi

Tutustu Suomi.fihin
Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma
Tutustu Suomi.fi-palveluihin
Twitter: @suomifi
Facebook ja YouTube: Suomi.fi

Julkisen hallinnon ICT Kansallinen palveluarkkitehtuuri Valtiovarainministeriö