Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Programmet för en nationell servicearkitektur på slutrakan
Den förnyade webbtjänsten Suomi.fi har öppnats

BefolkningsregistercentralenFinansministeriet
3.7.2017 15.10
Nyhet

Den förnyade webbtjänsten Suomi.fi är nu tillgänglig för medborgarna. Tjänsten erbjuder information i livssituationer där en medborgare måste uträtta ärenden hos många olika myndigheter. Den förnyade webbtjänsten innehåller mer tjänster för inloggade användare. I framtiden kan man via tjänsten ta emot myndighetsmeddelanden elektroniskt och ge någon annan fullmakt att uträtta ärenden på ens vägnar.

Medborgarna och företagen har nu tillgång till en mer omfattande och mångsidig tjänstehelhet där den offentliga förvaltningens tjänster och kommunikationskanaler finns samlade. Tjänsten erbjuder information i livssituationer där en medborgare måste uträtta ärenden hos många olika myndigheter. Sådana är exempelvis barnafödsel, skilsmässa, arbetslöshet och en närståendes död. I tjänsten finns också information och anvisningar till stöd för företagande.

Genom att logga in i tjänsten kan användaren granska sina egna uppgifter i flera myndigheters register. Med samma inloggning kan användaren också uträtta ärenden i flera andra ärendehanteringstjänster som tillhandahålls av aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Medborgarna får också tillgång till helt nya tjänster

Den förnyade Suomi.fi-webbtjänsten kommer att utvidgas avsevärt under den senare halvan av året. En av de viktigaste nya tjänsterna är Suomi.fi-meddelanden. Via denna tjänst kan medborgarna i framtiden ta emot meddelanden i elektronisk form av olika myndigheter. Meddelandena kan vara exempelvis beslut, anvisningar eller delgivningar. Suomi.fi-meddelandena ersätter pappersposten stegvis. De som inte vill eller kan ta emot myndighetsmeddelanden elektroniskt har även i fortsättningen möjlighet att uträtta sina ärenden på ett traditionellt sätt.

Före utgången av året kan man via Suomi.fi ge någon annan fullmakt att uträtta ärenden på ens vägnar. Man kan exempelvis uträtta ärenden på sina äldre föräldrars vägnar eller ge en betrodd person fullmakt att uträtta ens ärenden under en utlandsresa.

Medborgarna kommer att få meddelanden i elektronisk form av allt fler organisationer inom den offentliga förvaltningen allteftersom organisationerna inför tjänsten för Suomi.fi-meddelanden. Också elektroniskt bemyndigande blir möjligt i allt fler ärenden när organisationerna och företagen inom den offentliga förvaltningen tar i bruk tjänsten för fullmakter.

Webbtjänsten Suomi.fi har förnyats som en del av finansministeriets program för genomförande av en nationell servicearkitektur. Befolkningsregistercentralen svarar för upprätthållandet och utvecklingen av webbtjänsten.

Ytterligare information

Befolkningsregistercentralen
Janne Viskari, chef, tfn 0295 535 022
janne.viskari(at)vrk.fi

Finansministeriet
Maria Nikkilä, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 530 514
maria.nikkila(at)vm.fi

Bekanta dig med Suomi.fi
Programmet för en nationell servicearkitektur
Bekanta dig med Suomi.fi-tjänsterna

Twitter: @suomifi
Facebook ja YouTube: Suomi.fi

Finansministeriet Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT