Hyppää sisältöön
Media

Valtion työmarkkinalaitos tiedottaa
Valtion työmarkkinaneuvottelujen jatkosta sovitaan myöhemmin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2023 15.28
Tiedote

Valtion työmarkkinalaitos on neuvotellut useaan otteeseen valtion virka- ja työehtosopimuksesta valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ammattiliitto Pro:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa loppuvuodesta 2022. Neuvottelukierroksen tavoitteena on sopia palkankorotuksista ja niiden toteutusajankohdista vuonna 2023.

Tällä hetkellä valtiolla voimassa oleva sopimus on solmittu ajalle 1.3.2022 – 29.2.2024. Sopimus voidaan irtisanoa 14.1.2023 mennessä, jolloin se päättyisi 28.2.2023. Menettely on osa normaalia neuvotteluprosessia.

”Työmarkkinatilanne on juuri nyt kovin hektinen monilla aloilla. Valtiotyönantaja jatkaa neuvotteluja myöhemmin tässä kuussa ja pyrkii uusiin sopimuksiin ennen nykyisten sopimusten päättymistä helmikuun lopussa. Pyrimme sopimaan uusista neuvotteluajoista mahdollisimman pian”, toteaa Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen.

”Olemme vastuussa koko valtiosektorin henkilöstökustannusten määrästä. Valtiotyönantaja painottaa neuvottelutavoitteissaan maltillisia palkankorotuksia. Huomioimme toki laskelmissamme valtion henkilöstön heikentyvän ostovoiman elinkustannusten noustessa. Valtiotyönantaja jakaa myös järjestöjen huolen valtion kilpailukyvystä työnantajana”, toteaa valtion neuvottelujohtaja Sari Ojanen.

Valtion työmarkkinaneuvotteluissa neuvottelutuloksen hyväksymisprosessi etenee aina siten, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvostokäsittelyn jälkeen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vielä käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Lisätietoja: neuvottelujohtaja Sari Ojanen, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 02955 30109 @OjanenSari