Hyppää sisältöön
Media

Valtion työmarkkinaratkaisu hyväksytty

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2023 17.37
Tiedote

Valtion työmarkkinalaitos ja valtion pääsopijajärjestöt saavuttivat 22. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025. Osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen 23. helmikuuta. 

Sopimusratkaisu on kaksivuotinen ja huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen. 

Palkkoja korotetaan 1.5.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia ja 1.3.2024 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia. 

1.3.2024 lukien on toteutettavana paikallisesti 0,5 prosentin suuruinen virastoerä. Lisäksi huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on 6,0 prosenttia ja kertaerän 1,0 prosentti työvoimakustannuksista.

Sopimukseen sisältyy lisäksi tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa kestoltaan 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä. 

Valtiolla työskentelee noin 80 000 henkilöä, joista noin 40 prosenttia turvallisuussektorilla. Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Valtion työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL.

Valtion työmarkkinaneuvotteluissa neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen hyväksymisprosessi etenee siten, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvostokäsittely tapahtuu viikolla 9. Samalla viikolla valtioneuvostokäsittelyn jälkeen eduskunnan valtiovarainvaliokunta vielä käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 02955 30022
va. toiminnanjohtaja ja valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, puh. 0400 419 784
sopimusasiantuntija Erika Mattsson, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, puh. 0400 461 411
johtaja Niko Simola, Ammattiliitto Pro, puh. 040 566 8517