Hyppää sisältöön
Media

Valtion virastojen aukioloaikoja uudistetaan – lausuntokierros käynnistyy

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 17.44
Tiedote

Valmisteilla olevassa laissa säädettäisiin valtion viranomaisten riittävistä palveluajoista ja niitä koskevista periaatteista. Viranomaisen tulisi järjestää palveluaikaa siten, että ne ottavat huomioon toimialueensa asiamäärät ja asiakkaiden neuvonnan tarpeen. Jatkossa valtion viranomainen päättäisi itse ja asiakaslähtöisemmin palveluajoistaan. Lakimuutos on lausuntokierroksella 22.12.2021–31.1.2022.

Jatkossa valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa vähimmäispalveluaikojen määrää, esimerkiksi päiväkohtaista vähimmäistuntimäärää, koskevia säännöksiä. Uudistus mahdollistaisi palvelujen joustavan kehittämisen. 

Asetusluonnoksessa valtion viranomaiset jaettaisiin kolmen ryhmään toimipaikan mukaan siten, että toimipaikat olisivat velvollisia järjestämään ajanvarauksetonta henkilökohtaisista asiointia vähintään kuusi tuntia tai vähintään kolme tuntia päivässä. Kaikkein vähäisimpien henkilöresurssien toimipaikat saisivat palvella asiakkaita ajanvarauksella.

Uudistusta tarvitaan vastaamaan nykypäivän tarpeisiin

Uudistuksella pyritään turvaamaan palvelun saatavuus ja joustavammat palveluajat asiakkaille. Nykyinen aukioloa koskeva sääntely on vuodelta 1994, ja se on tarkoitus kumota uudistuksen yhteydessä.

Voimassa olevan aukioloasetuksen mukaan valtion virastot ovat pääsääntöisesti auki arkisin kello 8.00–16.15. Eräissä tilanteissa virasto voidaan kuitenkin avata viimeistään kello 9.00 ja sulkea viimeistään kello 20.00. Jolleivat viraston tehtävät muuta edellytä, virasto tai osa siitä voidaan tilapäisesti pitää suljettuna myös arkisin kokonaan tai osan aikaa. 

Valtion palvelut ovat jo pitkään sähköistyneet ja digitalisoituneet, mutta henkilökohtaisella palvelulla on edelleen tärkeä merkitys valtion palveluissa asioiville. Uudistuksessa turvattaisiin kasvokkain tapahtuva asiointi, joka sisältäisi myös ääni- ja kuvayhteyden avulla tapahtuvan asioinnin. Sääntely ei koskisi sähköisiä ja digitaalisia palveluja, eikä työaikaa, joka määräytyy valtion työ- ja virkaehtosopimusten mukaan.

Hallituksen esitys eduskunnalle on tavoite antaa maaliskuussa 2022. Tämän jälkeen laki on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela, puh. 0295 530 116, elina.isoksela(at)gov.fi