Hoppa till innehåll
Media

De statliga ämbetsverkens öppettider ses över – remissbehandlingen inleds

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 17.44
Pressmeddelande

Det pågår beredning av en lag där det föreskrivs om lämpliga öppettider för statliga myndigheter och om principerna för dem. Myndigheten ska ordna sina öppettider så att de beaktar mängden ärenden inom sitt ansvarsområde och kundernas behov av rådgivning. Enligt förslaget ska statliga myndigheter i fortsättningen få besluta om sina öppettider självständigt och mer kundorienterat. Lagändringen är på remiss från den 22 december 2021 till den 31 januari 2022.

Genom förordning av statsrådet ska man i fortsättningen kunna utfärda bestämmelser om minimiantalet timmar, till exempel per dag. Reformen ska möjliggöra en flexibel utveckling av tjänsterna. 

I utkastet till förordning delas de statliga myndigheterna upp i tre grupper, så att verksamhetsställena är skyldiga att ordna personlig service utan tidsbokning i minst sex timmar eller minst tre timmar per dag. Verksamhetsställen med mycket små personalresurser får kräva tidsbokning för kundbetjäning.

Reformen behövs för att svara mot dagens behov

Syftet med reformen är att trygga tillgången till service och smidigare öppettider för kunderna. De nuvarande bestämmelserna om öppettider är från 1994 och avsikten är att de ska upphävas i samband med reformen.

Enligt den gällande förordningen om öppettider är statliga ämbetsverk i regel öppna vardagar kl. 8.00–16.15. I vissa fall kan ett ämbetsverk öppna senast kl. 9.00 och stänga senast kl. 20.00. Om inte arbetsuppgifterna kräver kundbetjäning, kan ämbetsverket eller en del av det tillfälligt hålla stängt vardagar helt eller delvis. 

Det har redan länge pågått en digitalisering av de statliga tjänsterna, men den personliga servicen spelar fortfarande en viktig roll för dem som använder statens tjänster. Genom reformen tryggas den personliga servicen, som också inbegriper kommunikation över telefon och video. Lagstiftningen gäller inte digitala tjänster och inte heller arbetstiden, som bestäms enligt statens arbets- och tjänstekollektivavtalen.

Målet är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen i mars 2022. Efter detta ska lagen sättas i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Elina Isoksela, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 116, elina.isoksela(at)gov.fi