Hyppää sisältöön
Media

Valtion yhteiset tukipalvelut auttavat onnistumaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 13.34
Kolumni
Eeva Kaunismaa.

Valtion yhteisten palvelujen tuottajat sopivat keskinäisen yhteistyönsä syventämisestä konsernipolitiikkalinjauksella keväällä 2019. Konsernitoimijat tavoittelevat vahvistuvalla yhteistyöllä asiakkaille helppoa ja häiriötöntä arkea. Saumaton yhteistyö edistää myös valtion kokonaisetua.

Palkeet, Valtori, Senaatti, Hansel, HAUS, Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö päättivät tiivistää yhteistyötään erityisesti neljällä toiminnan alueella: asiakastyytyväisyys, uudistumisen rohkeus, kokonaistehokkuus ja osaamisen varmistaminen.

Strategia testataan konkreettisessa yhdessä tekemisessä

Periaatelinjaukset ja strategiat ovat tärkeitä suuntaviivoja toiminnalle, mutta niiden vahvuus testataan konkreettisessa yhdessä tekemisessä. Konsernitoimijat ovat käynnistäneet tänä vuonna yhdessä tuottamiensa palvelujen muotoilun. Ensimmäiseksi kohteeksi on valittu palvelut, joilla konsernitoimijat tukevat valtion uusien työntekijöiden rekrytointia ja työn aloitusta. Esimerkiksi Palkeet, Valtori ja HAUS tukevat toiminnallaan esimiesten työtä valintaprosessin eri vaiheissa. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös uuden työntekijän perehdytys. Tavoitteena on, että uuden työntekijän aloittaessa palvelussuhteeseen ja työvälineisiin liittyvät asiat on hoidettu niin sujuvasti, että hän pystyy tarttumaan varsinaisiin työtehtäviin jo ensimmäisenä työpäivänään.

Keskinäinen luottamus on ehdoton edellytys yhdessä tuotetun palvelun sujuvuudelle

Työtä on tehty kesän ja syksyn aikana työpajamuotoisesti. Yhteiskehittämisellä tukipalvelujen tuottajat ovat oppineet entistä paremmin tuntemaan toistensa työtä ja palveluja. Tämä on vahvistanut keskinäistä luottamusta, joka on ehdoton edellytys yhdessä tuotetun palvelun sujuvuudelle. Myös virastoasiakkaan tulee voida luottaa siihen, että palvelukokonaisuus sujuu mutkattomasti. Asiakkaan ei välttämättä tarvitsisi edes tietää, kuka palvelun eri osia tuottaa, kunhan palvelu toimii. Konsernitoimijoiden verkostomainen kehittämistyö jäntevöityy vielä ensi vuonna, kun kokoamme kehittäjiä aiempaa säännöllisemmin yhteen.

Työ 2.0Lab on uudenlainen yhdessä tekemisen ja kehittämisen alusta, joka kokoaa eri alojen toimijoita ja osaajia yhteen

Yhdessä tekemistä tukee jatkossa myös Yliopistonkadulle valmistunut Työ 2.0 Lab –tila. Järjestämme seuraavat konsernipalvelujen työpajat Labissä. Uusien ratkaisujen löytymistä voidaan nopeuttaa tuomalla monenlaista osaamista ja tietoa yhteen. Kun asiat etenevät ketterästi ja kokeillen tuotantoon, kustannuksia säästyy ja toiminnan vaikuttavuus paranee. Samalla myös työntekijäkokemus paranee, mikä puolestaan heijastuu suoraan positiiviseen asiakaskokemukseen.

Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman tavoitteena on parantaa valtion kilpailukykyä työnantajana

Rekrytointiin ja uuden työntekijän aloitukseen liittyvien palvelujen kehitys tukee myös käynnistynyttä valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on kehittää valtion työntekijäkokemusta, uudistaa valtion henkilöstöjohtamista ja sitä kautta parantaa valtion kilpailukykyä työnantajana. Tästä näkökulmasta ovat sujuvat rekrytointiin ja töiden aloitukseen liittyvät tukipalvelut äärimmäisen tärkeitä.

Lopulta kaiken tämän työn takana on varmistaa, että julkinen hallinto on olemassa ihmisiä varten, siis olemme kaikki ”Töissä Suomelle”. Valtion yhteisten tukipalvelujen parantaminen tukee osaltaan myös maailman parhaan julkisen hallinnon rakentumista. Kuten Julkisen hallinnon strategian valmistelun projektipäällikkö Vesa Lipponen kolumnissaan totesi, työtä tehdään ”yhdessä, kumppaneina, luottaen, avoimesti sekä osallistaen”.

Eeva Kaunismaa

erityisasiantuntija
@EevaKaunismaa

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö