Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö on antanut ehdotuksensa neljänneksi lisätalousarvioesitykseksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2021 15.17
Tiedote

Valtiovarainministeriö on tänään 4. lokakuuta antanut ehdotuksensa neljänneksi lisätalousarvioesitykseksi. Lisätalousarviossa on tarkistettu verotuloarvioita talousennusteen ja kertymätietojen pohjalta sekä otettu huomioon välttämättömiä menotarpeita.

Verotuloarviota esitetään korotettavaksi yhteensä 1 544 miljoonaa euroa. Merkittävin yksittäinen muutos koskee ansio- ja pääomatuloveroa, jonka kertymäarviota korotetaan 1 204 miljoonaa euroa. Muutoksen taustalla ovat muun muassa aiemmin ennakoitua myönteisempi työllisyyskehitys sekä pääomatuloja ja lähdeveroa koskevat tiedot.

Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 452,5 miljoonalla eurolla, josta merkittävin tekijä on elpymis- ja palautumistukivälineen tulot 271 miljoonaa euroa. 

Menoehdotuksissa on otettu huomioon välttämättömät koronavirustilanteesta aiheutuvat menotarpeet, muut välttämättömät hallinnonalojen menotarpeet sekä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyvät ehdotukset. Useisiin etuusmenoihin ehdotetaan vähennystä, koska tarvearviot ovat tarkentuneet. Tarvearvioiden tarkentumisen taustalla on talouden suhdannetilanteen parantuminen. 

Poliisin määrärahoihin esitetään 30 miljoonan euron lisäystä poliisin toiminnan turvaamiseksi sekä toiminnan edellytyksien vahvistamiseksi. Samalla käynnistetään selvitys poliisin määrärahojen käytöstä ja menotarpeisiin liittyvistä kehitysnäkymistä.

Varsinaisia tuloja ehdotetaan lisättäväksi noin 2 miljardia euroa. Määrärahoja ehdotetaan vähennettäväksi yhteensä 0,5 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön ehdotus neljänneksi lisätalousarvioksi vähentää nettolainanoton tarvetta noin 2,5 miljardia euroa, jolloin vuoden 2021 valtion nettolainanotoksi arvioidaan noin 11,9 miljardia euroa.

Hallituksen neuvottelu neljännestä lisätalousarviosta käydään 2. marraskuuta. Lisätalousarvioesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 4. marraskuuta 2021.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Ann-Mari Kemell, puh. 0295 530 330, ann-mar[email protected] 
Apulaisbudjettipäällikkö Annika Klimenko, puh. 0295 530 180, [email protected]