Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet har lämnat sitt förslag till fjärde tilläggsbudgetpropositionen

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2021 15.17 | Publicerad på svenska 4.10.2021 kl. 15.52
Pressmeddelande

Finansministeriet lämnade den 4 oktober sitt förslag till fjärde tilläggsbudgetpropositionen. I tilläggsbudgeten har man justerat kalkylerna över skatteinkomsterna utifrån den ekonomiska prognosen och uppgifterna om influtna belopp samt beaktat de nödvändiga utgiftsbehoven.

Kalkylen över skatteinkomster föreslås bli höjt med sammanlagt 1 544 miljoner euro. Den mest betydande enskilda ändringen gäller skatten på förvärvs- och kapitalinkomster. Kalkylen över influtna inkomster höjs med 1 204 miljoner euro. Ändringen beror bland annat på en gynnsammare sysselsättningsutveckling än väntat samt på uppgifter om kapitalinkomster och källskatt.

Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli höjd med 452,5 miljoner euro, varav den viktigaste faktorn är inkomsterna från faciliteten för återhämtning och resiliens på 271 miljoner euro. 

I utgiftsförslagen har man beaktat nödvändiga utgiftsbehov som föranleds av coronavirussituationen, övriga nödvändiga utgiftsbehov inom förvaltningsområdena samt förslag som hänför sig till Finlands plan för återhämtning och resiliens. Flera förmånsutgifter föreslås bli minskade eftersom behovskalkylerna har preciserats. Bakgrunden till att behovskalkylerna har preciserats är att konjunkturläget har förbättrats. 

För att trygga polisens verksamhet och stärka förutsättningarna för verksamheten föreslås ett tillägg på 30 miljoner euro i polisens anslag. Samtidigt inleds en utredning om användningen av polisens anslag och utvecklingsutsikterna i anslutning till utgiftsbehoven.

De ordinarie inkomsterna föreslås bli ökade med ca 2 miljarder euro. Det föreslås att anslagen minskas med sammanlagt 0,5 miljarder euro. Finansministeriets förslag till den fjärde tilläggsbudgeten minskar behovet av nettoupplåning med ca 2,5 miljarder euro, varvid statens nettoupplåning för 2021 beräknas uppgå till ca 11,9 miljarder euro.

Regeringens förhandlingar om den fjärde tilläggsbudgeten förs den 2 november. Avsikten är att tilläggsbudgetpropositionen överlämnas till riksdagen den 4 november 2021.

Ytterligare information:
Ann-Mari Kemell, specialmedarbetare, tfn 0295 530 330, [email protected] 
Annika Klimenko, biträdande budgetchef, tfn 0295 530 180, [email protected]