Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeriö selvitti kokemuksia harjoittelusta valtionhallinnossa – yli 700 vastasi kyselyyn

Valtiovarainministeriö
21.10.2019 11.37
Uutinen

Kokemukset valtionhallinnon harjoittelusta osoittautuivat erinomaisiksi. Valtiolla arvostetaan erityisesti työtehtävien merkityksellisyyttä ja kiinnostavuutta. Kehitettävää löytyy hakijaviestinnässä ja harjoittelun tavoitteiden asettamisessa.

Valtiovarainministeriö tutki valtionhallinnon harjoitteluita laajasti kesällä 2019 valtionhallinnon kehittämisosastolla tuotetussa tutkimuksessa. Tutkimus koostuu harjoittelijoille tehdystä kyselystä, harjoittelijoita rekrytoineille henkilöille tehdystä kyselystä sekä harjoittelijoiden haastatteluista. Yhteensä kyselytutkimukseen vastasi 459 harjoittelijaa ja 257 harjoittelijaa rekrytoinutta henkilöä.

Innostuneisuutta ja mielekkäitä työtehtäviä

Tutkimuksen perusteella harjoittelukokemus valtiolla on yleensä erittäin hyvä. Kyselyyn vastanneista harjoittelijoista esimerkiksi peräti 96 prosenttia on tuntenut harjoittelussaan innostuneisuutta ja 93 prosenttia kokee työtehtävänsä pääosin mielekkäiksi. 85 prosenttia vastanneista harjoittelijoista antaisi harjoittelulleen työkokemuksena arvosanan 4 tai 5 (asteikolla 1-5).

Keskeisiä kehityskohtia valtionhallinnon harjoittelussa ovat hakijaviestintä sekä harjoittelun tavoitteiden kirkastaminen. Lisäksi kehittämiskohteista esiin nousi esimerkiksi harjoittelutuen aiheuttaman eriarvoisuuden vähentäminen.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään valtion henkilöstöjohtamisen uudistamistyössä sekä valtion työnantajakuvan uudistamisessa. Tutkimuksesta kirjoitettu loppuraportti on julkaistu verkossa.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Mari Näätsaari, puh. 040 8417 015, mari.naatsaari(at)vm.fi