Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet utredde erfarenheter av praktik inom statsförvaltningen – över 700 svarade på en enkät

Finansministeriet
21.10.2019 11.37
Nyhet

Erfarenheterna av praktik inom statsförvaltningen visade sig vara förträffliga. Respondenterna uppskattade särskilt att arbetsuppgifterna inom statsförvaltningen hade betydelse och var intressanta. Det finns utrymme för utveckling när det gäller kommunikationen i anslutning till de sökande och i uppställandet av målen för praktiken.

Finansministeriet har ingående undersökt praktiken inom statsförvaltningen i en undersökning som genomfördes sommaren 2019 av avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. Undersökningen består av en enkät till praktikanterna, en enkät till dem som rekryterat praktikanter samt intervjuer med praktikanterna. Enkäten besvarades av sammanlagt 459 praktikanter och 257 personer som rekryterat praktikanter.

Entusiasm och meningsfulla arbetsuppgifter

Enligt undersökningen har respondenterna i allmänhet mycket goda erfarenheter av praktik hos staten. Av de praktikanter som besvarade enkäten har till och med 96 procent känt entusiasm i sin praktik och 93 procent upplevde att arbetsuppgifterna huvudsakligen var meningsfulla. Av de praktikanter som svarade ger 85 procent vitsordet 4 eller 5 (på skalan 1–5) för arbetserfarenheten på sin praktik.

Centrala utvecklingsobjekt i statsförvaltningens praktik är kommunikationen i anslutning till de sökande samt målen för praktiken som behöver förtydligas. Bland utvecklingsobjekten lyftes det därtill till exempel fram att man behöver se över den ojämlikhet som praktikstödet orsakar.

Resultaten av undersökningen utnyttjas i arbetet med att reformera statens personalledning och i reformen av statens arbetsgivarimage. Slutrapporten om undersökningen har publicerats på webben.

Ytterligare information:

Finansrådet Mari Näätsaari, tfn 040 8417 015, mari.naatsaari(at)vm.fi