Hyppää sisältöön
Media

Venäjän vastaiset pakotteet huomioidaan valtion hankinnoissa – polttoaineiden yhteishankintaan muutos

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 12.59
Tiedote
Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Valtiovarainministeriö on muuttanut päätöstä valtionhallinnon yhteishankinnoista. Päätöksestä poistettiin viranomaisten velvoite käyttää bensiinin ja raskasöljyjen yhteishankintaa. Lisäksi ministeriö kiinnittää virastojen ja laitosten huomiota siihen, että ne selvittävät Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutukset nykyisiin ja tuleviin hankintoihinsa.

Valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun päätöksen muutos tarkoittaa, että virastot ja laitokset voivat harkita itse, käyttävätkö ne polttoaineita koskevia Hanselin sopimuksia vai kilpailuttavatko ne hankinnat itse, jos kilpailutusrajat ylittyvät. Muutoksen perusteina ovat virastojen erilaiset tarpeet, energian saatavuus- ja hintapaineet sekä Ukrainan sodan vaikutukset turvallisuustilanteeseen.

Ennen yhteishankinnoista annetun päätöksen muuttamista viranomaisten oli ostettava polttoaineet ensisijaisesti venäläistaustaiselta Teboililta, joka on Hanselin polttoaineiden yhteishankintojen päätoimittaja. Muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta valtion polttoainehankintoihin eli virastot ja laitokset voivat jatkossakin tehdä yhteishankintoja. Jos viranomaiset tekevät hankintansa itse, niillä on päätöksen seurauksena mahdollisuus asettaa hankintoihinsa kriteereitä, jotka koskevat esimerkiksi toimittajien taustojen selvittämistä tai tuotteiden saatavuutta.

Myös tulevissa hankinnoissa huomioidaan pakotteet

Valtiovarainministeriö suosittelee, että virastojen ja laitosten tuleviin tarjouspyyntöihin lisätään toimittajan vakuutus siitä, etteivät pakotteet koske sitä tai sen omistajia. Lisäksi valtiovarainministeriö suosittelee, että tarjouspyynnön yhteydessä käytettäviin sopimusehtoihin lisätään pakotteet huomioivat ehdot.

Ministeriö tekee myös muutoksen julkisten hankintojen yleisiin sopimusehtoihin, jonka mukaan hankintasopimus voidaan jatkossa irtisanoa välittömästi, jos yritykseen kohdistuu pakote.

Hansel Oy on selvittänyt valtion yhteishankintojen sopimustoimittajien kuulumista EU:n pakotelistattuihin tahoihin. Hanselin selvityksessä ei ole tällä hetkellä löytynyt yrityksiä, jotka olisivat pakotelistoilla. Valtiovarainministeriö seuraa jatkuvasti Ukrainan sodan vaikutuksia valtion hankintoihin.

Lisätiedot:
osastopäällikkö Juha Sarkio, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0031, juha.sarkio(at)gov.fi    
finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0770, tero.meltti(at)gov.fi