Hyppää sisältöön
Media

Viidelle projektille myönnetty digitalisaatiota edistävää asiantuntijatukea

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2022 8.27
Tiedote

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Digi- ja väestötietoviraston (DVV) esityksestä viidelle haasteprojektille käyttöön asiantuntijatukea. Asiantuntijatukea saavat projekteihinsa Lahti ja Asikkala, Porvoo, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Ruokavirasto sekä aluehallintovirastot.

Ihmiskeskeisissä palveluissa ihmisten tai yritysten kokonaisvaltaiset tarpeet ohjaavat yhä enemmän toimintaa ja palvelun kehittämistä. Asiantuntijatuen tavoitteena on parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien digitaalisten palvelujen laatua ihmiskeskeisesti. Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia. Työtä tehdään avoimesti ja yhdessä kehittäen.

Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelma rahoittaa asiantuntijatuen ja DVV vastaa toteutuksesta.

Asiakas on kehittämisen tärkein kumppani

Lahden ja Asikkalan yhteisessä projektissa on tarkoituksena tarjota johdolle laadukkaampaa tietoa asiakkaista sekä kehittää tiedolla johtamisen kulttuuria. Asiakastietoa hyödynnetään kunnan palveluja koskevassa päätöksenteossa. 

Porvoon kaupungin projektin tavoitteena on selkeyttää Suomi.fi-asiointivaltuutuksien prosessia organisaation näkökulmasta ja tuottaa hyviä käytäntöjä muiden hyödynnettäväksi. Nykyinen tilanne aiheuttaa ylimääräistä työtä kaupungin työntekijöille. Verkostomaiseen työskentelyyn liittyvät myös muut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat.

Vastuu asumisoikeusasuntojen asukasvalinnan ohjeistuksesta ja valvonnasta on siirtymässä kunnilta ARAlle. ARAn projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjeita niin, että asiakkaat löytävät tiedon selkeästi, helppokäyttöisesti ja ajantasaisesti.

Ruokavirasto pyrkii projektissaan saamaan selville eri käyttäjäryhmien tärkeimmät tietotarpeet koskien elintarvikevalvontaa. Erityisesti tiedon löydettävyyttä halutaan parantaa toimijoiden yhteisessä palvelussa, jota käyttävät useat eri viranomaiset.

Aluehallintovirastojen projektissa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön ja ELY-keskusten kanssa. Tavoitteena on nostaa vesi- ja ympäristölupahakemusten sähköisen palvelun käyttöastetta. Prosessia ja palvelua on tarkoitus kehittää niin, että sen käyttö on selkeää ja hyödyllistä, ja että sen kautta tulevat hakemukset ovat laadukkaita.

Asiantuntijatuen aamukahveilla seurataan projektien etenemistä ja jaetaan oppeja ja osaamista julkisten palveluiden digitalisoinnista

DVV järjestää kesän ja syksyn 2022 aikana webinaarisarjan julkisten palveluiden digitalisoinnin suunnittelusta. Tavoitteena on verkostoitua ja jakaa oppeja ja osaamista erityisesti julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavien toimijoiden kesken. Projektien etenemisestä kuullaan säännöllisesti tilaisuuksissa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja suunnattu erityisesti julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaaville tekijöille ja toimijoille sekä julkisten palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä digitalisaation ja teknisen kehityksen saralla. Tavoitteena on tukea ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Asiantuntijatuki on yksi Digitalisaation edistämisen ohjelman toimenpiteistä, jolla tätä tavoitetta edistetään. Lisäksi asiantuntijatuki edistää Digikompassissa asetettuja digitalisaatiotavoitteita.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi 
Asiantuntija Tanna Rantanen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 039, tanna.rantanen(at)gov.fi
Johtava asiantuntija Sirpa Fourastie, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 194, sirpa.fourastie(at)dvv.fi 
Hankepäällikkö Annette Hotari, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 028, annette.hotari(at)dvv.fi