Hoppa till innehåll
Media

Fem projekt har beviljats expertstöd som främjar digitalisering

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 8.27
Pressmeddelande

Finansministeriet har på framställning av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) beviljat expertstöd åt fem utmaningsprojekt. Lahtis och Asikkala, Borgå, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Livsmedelsverket samt regionförvaltningsverken får expertstöd för sina projekt.

Människocentrerad service betyder att verksamheten och utvecklandet av servicen i allt högre grad styrs människors och företags övergripande behov. Syftet med expertstödet är att förbättra kvaliteten på befintliga eller kommande e-tjänster på ett människocentrerat sätt. Experterna kan till exempel vara tjänstedesigners, experter på förändringsledarskap eller experter på användbarhet. Arbetet utförs öppet och i samarbete.

Finansministeriets program för främjande av digitalisering finansierar expertstödet, och DVV ansvarar för genomförandet.

Kunden är den viktigaste parten i utvecklingen

Syftet med Lahtis och Asikkalas gemensamma projekt är att erbjuda ledningen ännu bättre information om kunderna och att utveckla kulturen för informationsledning. Kunduppgifter utnyttjas i det beslutsfattande som gäller kommunens service. 

Målet med Borgå stads projekt är att förtydliga processen för fullmakter att sköta ärenden i Suomi.fi ur organisationens synvinkel och att producera goda förfaranden som kan utnyttjas av andra. Det nuvarande läget orsakar extra arbete för kommunens anställda. De andra kommunerna inom Östra Nylands välfärdsområde deltar också i det nätverksbaserade arbetet.

Ansvaret för anvisningarna om och övervakningen av valet av boende till bostadsrättsbostäder överförs från kommunerna till ARA. Målet med ARAs projekt är att förenhetliga anvisningarna så att kunderna hittar aktuell information på ett tydligt och lättanvänt sätt.

Livsmedelsverket strävar i sitt projekt efter att utreda olika användargruppers viktigaste informationsbehov när det gäller livsmedelstillsynen. Man vill i synnerhet förbättra informationens åtkomlighet i den gemensamma tjänst som används av flera olika myndigheter.

Regionförvaltningsverkens projekt genomförs i samarbete med miljöministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Målet är att öka användningsgraden för e-tjänster vid ansökan om vatten- och miljötillstånd. Processen och servicen ska utvecklas så att användningen är enkel och nyttig och så att de ansökningar som kommer in via den är av hög kvalitet.

Vid expertstödets morgonkaffe följer man upp hur projekten framskrider och delar med sig av lärdomar och kunnande när det gäller digitalisering av offentliga tjänster

DVV ordnar under sommaren och hösten 2022 en serie webbseminarier om planeringen av digitaliseringen av offentliga tjänster. Målet är att skapa nätverk och att dela med sig av lärdomar och kunnande i synnerhet mellan de aktörer som ansvarar för digitaliseringen av offentlig service. Under evenemangen presenteras det regelbundna uppdateringar om framstegen med projekten. Mötena är öppna för alla och riktar sig särskilt till aktörer som svarar för digitaliseringen av offentlig service samt till dem som är intresserade av att utveckla den offentliga servicen.

Målet i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som en föregångare inom digitalisering och teknisk utveckling. Målet är att stöda och uppmuntra myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Sakkunnigarbetet är en av åtgärderna i programmet för att främja digitalisering genom vilka man främjar detta mål. Expertstödet främjar dessutom digitaliseringsmålen i den digitala kompassen.

Mer information:
Marjukka Saarijärvi, programchef, finansministeriet, tfn 0295 530 208, Marjukka.saarijarvi (at) gov.fi 
Tanna Rantanen, sakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 039, tanna.rantanen(at)gov.fi
Sirpa Fourastie, ledande sakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 194, Sirpa. fourastie (at) dvv.fi 
Annette Hotari, projektchef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 028, Annette.hotari (at) dvv.fi