Hyppää sisältöön
Media

Digi arkeen -neuvottelukunta kokosi ehdotuksensa toimintakertomukseen
Yhdenvertaisuus on taattava digitaalisessa Suomessa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2019 12.00
Tiedote

Digi arkeen -neuvottelukunta julkaisi toimintakertomuksensa, johon on koottu tärkeimmät neuvottelukunnan huomiot digitalisaatioon liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista kansalaisille. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Marianne Heikkilä luovutti toimintakertomuksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 28. maaliskuuta.

”Digi arkeen -neuvottelukunta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja virkamiesten välille. Pidän todella tärkeänä, että tällainen toiminta jatkuisi myös tulevaisuudessa”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Yhdenvertaisuutta edistetään yhdessä

Digi arkeen -toimintakertomuksessa esitetyt huomiot koskevat digitalisaation mahdollisuuksia ja uhkia. Yhdenvertaisuutta on mahdollista edistää ja löytää yhdessä ratkaisuja uhkien torjumiseksi. Huomiot ovat seuraavat:

  • Digitalisaatio ei saa syrjäyttää
  • Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja
  • Digipalveluiden saavutettavuudesta hyötyvät kaikki
  • Tunnistautumisen digipalveluihin tulee olla kaikille mahdollista
  • Digitaalisuus vaikuttaa ihmisten arkeen, mutta miten?

Näihin huomioihin neuvottelukunta esittää 12 ratkaisuehdotusta. Neuvottelukunta esittää esimerkiksi kansallista yhteistyötä niin teknisen kuin kognitiivisen saavutettavuuden turvaamiseksi digipalveluissa.

Toimintakertomuksessa tuodaan myös esiin huoli siitä, että monesta välttämättömyyspalvelusta puuttuu vielä digitaalinen harjoittelualusta. Digitaalisuuden aiheuttamaa eriarvoisuutta sekä teknologian tuomia riskejä ja mahdollisuuksia tulisi tutkia kaikenikäisten palveluiden käyttäjien näkökulmasta sekä siitä näkökulmasta, miten digitalisaatiomuutos koetaan työelämässä.

Uudenlaisia ja onnistuneita yhteistyömuotoja digituen edistämiseksi

Toimintakertomuksessa on lisäksi tarkasteltu neuvottelukunnan näkemyksiä meneillään oleviin uudistuksiin kuten digitaalisten palvelujen ensisijaisuus, digituen toimintamalli, saavutettavuuslainsäädäntö ja valtioneuvoston selonteko tietopolitiikasta ja tekoälystä.

Toimintakertomuksessa on lisäksi kuvaus neuvottelukunnan toiminnasta sekä neuvottelukunnan jäsenten arvio toiminnasta: miten neuvottelukunnalle asetetut tavoitteet olivat toteutuneet, mitkä ovat toiminnan kehittämisen kohteet sekä mitä neuvottelukunta suosittelee. Esimerkki uudenlaisesta ja onnistuneesta yhteistyömuodosta on ollut Nettiä ikä kaikki -yhteistyö Yleisradion kanssa, missä on tuotu esiin median ja kirjastojen suuri merkitys digitaitojen vahvistajina.

Tutustu toimintakertomukseen

Tutustu toimintakertomuksen HTML-versioon

Seuraa verkkolähetyksenä pe 29.3. tilaisuutta, jossa esitellään toimintakertomuksen huomiot ja ehdotukset tarkemmin

Digi arkeen -neuvottelukunnasta vm.fissä

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #digiarkeen

Lisätietoja:

Marianne Heikkilä, Digi arkeen -neuvottelukunnan puheenjohtaja, puh. 050 375 1195, marianne.heikkila(at)martat.fi

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, puh. 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Digi arkeen -neuvottelukunta kokoaa ja tuo valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen. Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kärkihankkeet