Hyppää sisältöön
Media

Digi i vardagen -delegationen sammanfattade sina förslag i en verksamhetsberättelse
Jämställdheten bör garanteras i det digitala Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 12.00
Pressmeddelande

Digi i vardagen -delegationen utgav sin verksamhetsberättelse dit man samlat alla de viktigaste observationerna om möjligheterna och utmaningarna med digitaliseringen ur civilsamhällets perspektiv. Delegationens ordförande Marianne Heikkilä överlämnade verksamhetsberättelsen till kommun- och reformminister Anu Vehviläinen den 28 mars.

”Digi i vardagen -delegationen har visat sig vara en mycket nödvändig och nyttig samarbets- och interaktionskanal mellan medborgarorganisationer, forskare och tjänstemän. Jag anser det väldigt viktigt att denna verksamhet fortsätter även i framtiden”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Jämställdhet främjas tillsammans

Observationerna i verksamhetsberättelsen gäller möjligheterna och hoten med digitaliseringen. Jämställdhet kan främjas och det är möjligt att hitta gemensamma lösningar för bekämpningen av hoten. Observationerna är följande:

  • Digitaliseringen får inte slå ut folk
  • Digitala färdigheterna är nya medborgarfärdigheter
  • Alla har nytta av att de digitala tjänsterna är tillgängliga
  • Digital identifiering ska vara möjlig för alla
  • Digitaliseringen påverkar människors vardag, men hur?

Delegationen presenterar 12 möjliga lösningar på observationerna. Delegationen föreslår till exempel nationellt samarbete för säkerställandet av såväl teknisk som kognitiv tillgänglighet i fråga om digitala tjänster.

I verksamhetsberättelsen framförs även oron över att många nödvändiga tjänster fortfarande saknar en digital övningsplattform. Digital ojämlikhet samt riskerna och möjligheterna med teknik bör granskas med tanke på serviceanvändare i alla åldrar, samt med tanke på hur digitaliseringsförändringen upplevs i arbetslivet.

Nya slags och lyckade samarbetsformer främjandet av digitalt stöd

I verksamhetsberättelsen har man dessutom granskat delegationens synpunkter på pågående reformer såsom prioriteringen av e-tjänster, verksamhetsmodellen för digitalt stöd, tillgänglighetslagstiftningen och statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens.

I verksamhetsberättelsen ingår dessutom en beskrivning av delegationens verksamhet samt delegationsmedlemmarnas bedömning av verksamheten: hur har de mål som uppställts för delegationen nåtts, vad behöver utvecklas i verksamheten och vilka rekommendationer har delegationen. Rundradions kampanj för digitala färdigheter, Nettiä ikä kaikki, där man lyfte fram medians och bibliotekens stora betydelse som förstärkare av digitala färdigheter, var ett exempel på nytt slags och lyckat samarbete.

Bekanta dig med verksamhetsberättelsen

Bekanta dig med HTML-version om verksamhetsberättelsen

Följ webbsändningen fredagen den 29 mars där observationerna och förslagen i verksamhetsberättelsen presenteras noggrannare

Läs mer om digi i vardagen -delegation

Delta i diskussionen: #digiarkeen

Ytterligare information:

Marianne Heikkilä, ordförande, Digi i vardagen -delegationen, puh. 050 375 1195, marianne.heikkila(at)martat.fi

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman tfn 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Digi i vardagen -delegationen sammanställer och informerar statsrådet om sådana observationer och aspekter som måste, behövs eller gärna borde tas i beaktande då digitala tjänster utvecklas åt alla slags människor. Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT