Lausuntopyyntö
Kuntien digitalisaatiota edistävän valtionavustuksen kriteerit määritellään

Valtiovarainministeriö 16.1.2019 14.15
Tiedote

Digitalisaation kannustinjärjestelmän tavoitteena on hillitä kuntien kustannuksia ja tehostaa toimintoja. Kannustinjärjestelmän kriteerit määriteltäisiin asetuksella. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta.

Kannustinjärjestelmä perustuu valtion vuoden 2019 talousarvioon ja hallituksen aiemmin julkisen talouden suunnitelman yhteydessä tekemiin linjauksiin. Kustannusten hillitsemiseksi ja toimintojen tehostamiseksi aloitettiin digitalisaation kannustinjärjestelmän valmistelu vuonna 2017. Kustannussäästöjen lisäksi kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä toteutetaan valtionavustuslain mukaisten valtionavustusten muodossa. Valtionavustusta koskevaa säädöspohjaa täsmennettäisiin asetuksella, johon valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja.

Avustusta haettaisiin valtiovarainministeriöstä. Avustusta voitaisiin myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä. Haun avaamisen yhteydessä annettaisiin tarkempia ohjeita hakemiseen. Kunnille on tarkoitus järjestää tukea ja verkostotapaamisia yhteistyön käynnistämistä ja kokemusten vaihtamista varten.

Valtiovarainministeriö lähetti luonnoksen asetuksesta lausuntokierrokselle 16. tammikuuta.

Lausuntoaika päättyy 27. helmikuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat