Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2018 tilinpäätökseksi on valmistunut

ValtiokonttoriValtiovarainministeriö 20.3.2019 13.00
Tiedote

Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2018 tilinpäätökseksi on allekirjoitettu ja toimitettu valtiovarainministeriöön. Valtion tilinpäätös laaditaan valtion talousarvion piiriin kuuluvasta talousarviotaloudesta.

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi sisältää valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen sekä valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet.

Valtion talousarvion toteutumalaskelman mukaan varainhoitovuoden 2018 alijäämä oli 1,3 miljardia euroa ja varainhoitovuoden lopun kumulatiivinen alijäämä 11,3 miljardia euroa. Valtion maksuvalmius mahdollisti lainanoton budjetoitua pienempänä ja velan nettovähennyksen.

Talousarviotalouden ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhteisen valtionvelan nettovähennys oli 0,8 miljardia euroa ja velan kokonaismäärä nimellisarvoltaan 105,0 miljardia euroa, markkina-arvoltaan 111,7 miljardia euroa.

Valtion tuotto- ja kululaskelman mukaan tuottojäämä vuodelta 2018 oli 0,8 miljardia euroa. Kulujäämä vuonna 2017 oli 3,0 miljardia euroa. Tuotot kasvoivat vuonna 2018 8,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja kulut kasvoivat 0,9 prosenttia. Tuottojen kasvu edellisvuoteen verrattuna selittyy pääosin osakkeiden ja omaisuuden myynti- ja luovutusvoittojen sekä verotuottojen kasvulla.

Talousarvion toteuma, tuotot ja kulut sekä tase

Valtiokonttorin ehdotus on luettavissa Valtiokonttorin kotisivuilla: Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2018 tilinpäätökseksi

Tarkempia erittelyjä valtion tilinpäätöksestä ja kirjanpitotiedoista on mahdollista saada Valtiokonttorin ylläpitämiltä valtiontalouden raportointisivuilta osoitteesta www.netra.fi. Sivuilla on myös muita suunnittelun ja seurannan asiakirjoja.

Valtion tilinpäätös liitetään osaksi hallituksen vuosikertomusta, joka annetaan eduskunnalle huhtikuussa.

Lisätietoja:

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30345, esko.mustonen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi
Taloushallintoasiantuntija Johanna Muukkonen, Valtiokonttori, puh. 02955 03287, johanna.muukkonen(at)valtiokonttori.fi