Hallitus sopi vuoden 2024 toisesta lisätalousarvioesityksestä

21.5.2024 16.03
VM VNK
Kuvassa teksti lisätalousarvio
Hallitus sopi neuvottelussaan tiistaina 21. toukokuuta kuluvan vuoden toisesta lisätalousarvioesityksestä. Esitys tukee hallituksen tavoitetta pitää julkisen talouden alijäämä alle 3,5 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2024.

Hallituksen esitys
Verokortit tulevat voimaan jatkossa vuoden alusta

16.5.2024 11.41
VM
Ensi vuodesta alkaen verokortit tulevat voimaan heti tammikuun alusta. Tavoitteena on selkiyttää ennakonpidätysmenettelyä ja vähentää verokorttimuutosten tarvetta. Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 16. toukokuuta.

Suomi päivittää elpymissuunnitelmaansa – muutokset varmistavat EU-rahoitusta

16.5.2024 11.51
VM
Suomen kestävän kasvun ohjelma.
Elpymis- ja palautumissuunnitelman muutokset liittyvät energiainvestointeihin, työllisyystoimiin ja määräaikoihin. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 16. toukokuuta Suomen ehdotuksen suunnitelman päivitykseksi.

Hallituksen esitys
Muutoksia pienten yritysten arvonlisäverotukseen

16.5.2024 11.53
VM
Hallituksen esityksellä saatetaan voimaan EU:n arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin mukainen pienten yritysten erityisjärjestelmä. Tavoitteena on verojärjestelmää yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla alentaa hallinnollista taakkaa, luoda tasavertaiset toimintamahdollisuudet EU:n alueella sijaitseville pienyrityksille sekä edistää kansainvälisen kaupan kehitystä.

Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi
Julkisen hallinnon yhteisen palvelupisteverkon suunnittelussa huomioidaan asiakkaiden tarpeet

15.5.2024 10.12
VM
Jaana Salmi.
Valtioneuvosto hyväksyi kuluvana keväänä suunnitelman, jonka mukaan valtionhallinnon palveluita annetaan monikanavaisesti niin, että palvelut järjestetään yhä enemmän digitaalisesti, ja jäljelle jäävä valtion käyntiasiointi kootaan yhteisiin palvelupisteisiin. On edelleen tärkeää huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ja perinteiset asiointitavat, kuten käynti- ja puhelinasiointi myös tulevaisuudessa, kirjoittaa neuvotteleva virkamies Jaana Salmi.

Julkaisuja

Uutiskirjeet

Julkaisemme ajankohtaista tietoa & uusia näkökulmia tarjoavia uutiskirjeitä muun muassa ICT:n, kuntakentän ja hallinnon kehittämisen ajankohtaisista teemoista.

Lue ja tilaa uutiskirjeitä

Taloudellinen katsaus, kevät 2024

Vuonna 2025 Suomen talouden arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia.

Taloudellinen katsaus, kevät 2024

Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus

Meno- ja rakennekartoituksen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, mihin kohteisiin julkisia varoja tällä hetkellä käytetään.

Meno- ja rakennekartoitus

Tutustu myös

Valtion budjetti

Valtion budjetti

Tältä sivulta löydät tietoa valtion budjetin valmistelusta.

Budjetin valmistelu

Kestävä kasvu

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Ohjelman rahoitus tulee pääosin EU:n elpymisvälineestä.

Kestävä kasvu

Tuottavuusohjelma

Tuottavuusohjelma

Hallitus toteuttaa valtionhallinnon tuottavuusohjelman, jolla tuetaan hallituksen julkisen talouden kestävyystavoitetta.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus

Valtion aluehallinnon uudistuksessa kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä uuteen valtakunnalliseen virastoon. 

Valtion aluehallinnon uudistus

Rahanpesu.fi

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen –  tutustu sivustoon, jolle kokosimme tietoa aihepiiristä.

Rahanpesu.fi

Kuvapankki

Kuvapankki

Valtiovarainministeriön kuvapankki sisältää kuvia muun muassa ministeriön ylimmästä johdosta ja ministeriön tilaisuuksista.

Valtiovarainministeriön kuvapankki

Valtiolle.fi

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta.

Lisätietoa valtiovarainministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ministerit

Riikka Purra
Riikka Purra
Valtiovarainministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri