REPowerEU
EU hyväksyi täydennyksen Suomen elpymissuunnitelmaan

8.12.2023 14.30
VM
Suomi jouduttaa uudella REPowerEU-rahoituksella siirtymää puhtaaseen energiaan. EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto hyväksyi perjantaina 8. joulukuuta REPowerEU-täydennyksen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan (RRP).

Hallitussihteeri Bella Laiho:
Eurooppalainen pankkisääntely uudistuu

8.12.2023 10.01
VM
"Uudet pankkisääntelymuutokset tuovat muutoksia myös Suomen pankkisektorille. Kestävän talouskasvun näkökulmasta on kuitenkin hyvä muistaa, että vain hyvin pääomitetuilla luottolaitoksilla on kyky luotottaa ja tukea taloutta myös talouden lasku- ja matalasuhdanteissa, mitä tarvitsemme tulevissa mahdollisissa talouden taantumatilanteissa", Bella Laiho kirjoittaa kolumnissaan.

EU-kokoukset
Valtiovarainministerit neuvottelevat EU:n finanssipoliittisista säännöistä

5.12.2023 10.21
VM
Kuva: EU
EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä perjantaina 8. joulukuuta ja euroryhmä torstaina 7. joulukuuta. Suomea edustaa valtiovarainministeri Riikka Purra.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli EU:n finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisesta

5.12.2023 16.52
VM VNK
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaan euroalueen pitkän aikavälin velkakestävyyden varmistamiseksi Suomi korostaa edelleen EU:n finanssipoliittisia sääntöjä koskevissa keskusteluissa vastuullista taloudenpitoa huolimatta siitä, että Suomi saattaa itse olla riskissä joutua EU-tason menettelyyn.

Projektiasiantuntija Riina Rinta-aho, projektiasiantuntija Mette Vuola, neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, korkeakouluharjoittelija Minna Virsu:
Yhteinen arki ja yhteinen asiakas

29.11.2023 9.47
VM
Kuvassa vasemmalta oikealle Minna Virsu, Riina Rinta-aho, Mette Vuola ja Jaana Salmi
Lahdessa ja Lappeenrannassa avattiin valtion viranomaisten yhteiset palvelupisteet kesäkuussa 2023. Ne ovat osa valtiovarainministeriön palvelu- ja toimitilaverkkohanketta, jossa valtion käyntiasiointia kootaan yhteisiin palvelupisteisiin. Kyseessä on merkittävä toiminnan ja tilojen käyttöön liittyvä muutos sekä virastojen henkilöstölle että asiakkaille, kirjoittavat Riina Rinta-aho, Mette Vuola, Jaana Salmi ja Minna Virsu.

Julkaisuja

Uutiskirjeet

Julkaisemme ajankohtaista tietoa & uusia näkökulmia tarjoavia uutiskirjeitä muun muassa ICT:n, kuntakentän ja hallinnon kehittämisen ajankohtaisista teemoista.

Tilaa uutiskirjeitä

Taloudellinen katsaus, syksy 2023

Talous on pysähdyksissä vuonna 2023. Vuonna 2024 kasvua odotetaan tulevan 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia vuonna 2025.

Taloudellinen katsaus, syksy 2023

Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus

Meno- ja rakennekartoituksen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, mihin kohteisiin julkisia varoja tällä hetkellä käytetään.

Meno- ja rakennekartoitus

Tutustu myös

Valtion budjetti

Valtion budjetti

Tältä sivulta löydät tietoa valtion budjetin valmistelusta.

Budjetin valmistelu

Tutkibudjettia.fi

Tutkibudjettia.fi

Visuaalisessa ja vuorovaikutteisessa palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu.

Tutkibudjettia.fi

Kestävä kasvu

Kestävä kasvu

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa uudistumista, tuottavuutta ja talouskasvua. Ohjelman rahoitus tulee pääosin EU:n elpymisvälineestä.

Kestävä kasvu

Rahanpesu.fi

Rahanpesu.fi

Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen –  tutustu sivustoon, jolle kokosimme tietoa aihepiiristä.

Rahanpesu.fi

Valtionavustukset

Valtionavustukset

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia ja niillä avustetaan monenlaista toimintaa ja erilaisia hankkeita.

Valtionavustukset

Kuvapankki

Kuvapankki

Valtiovarainministeriön kuvapankki sisältää kuvia muun muassa ministeriön ylimmästä johdosta ja ministeriön tilaisuuksista.

Valtiovarainministeriön kuvapankki

Valtiolle.fi

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö uudistaa, ohjaa ja luo toimintaedellytyksiä taloudelle ja julkiselle hallinnolle. Visionamme on rakentaa tulevien sukupolvien taloudelle ja hyvinvoinnille vakaa perusta.

Lisätietoa valtiovarainministeriöstä

Hallinnonala

Hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla työskentelee noin 12 000 henkilöä, joista suurin osa on vero- ja tullihallinnon palveluksessa.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ministerit

Riikka Purra
Riikka Purra
Valtiovarainministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri