Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 25.6.2019

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 17.6.2019.

Vuonna 2018 nimelliset ansiot nousivat 1,7 % ja kuluttajahinnat 1,1 %. Palkansaajien yhteenlaskettu käytettävissä oleva reaalitulo eli ostovoima lisääntyi 3,0 % vuonna 2018.

Vuosina 2019-2020 sekä inflaatio että palkkojen nousu kiihtyvät. Vuonna 2019 ostovoima kasvaa 2,4 %, mutta v. 2020 ostovoiman kasvun odotetaan hidastuvan inflaation nopeutuessa ja palkansaajien sosiaaliturvamaksujen noustessa. Yksikkötyökustannukset nousevat kuitenkin hieman muita kilpailijoita nopeammin.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat: Juho-Pekka Jortama (VTML), Mika Juutinen (KT), Erno Järvinen (MTK), Ilkka Kaukoranta (SAK), Mika Kuismanen (SY), Tytti Naukkarinen (SAK), Seppo Nevalainen (STTK), Meri Obstbaum (SP), Helena Pentti (SAK), Martti Pykäri (Palta ry), Petteri Rautaporras (Teknologiateollisuus ry), Pekka Sinko (VNK), Pasi Sorjonen (Akava), Marko Synkkänen (VM), Heikki Taulu (Akava), Penna Urrila (EK), Mari Ylä-Jarkko (TK), Markus Sovala (VM, pj.), Mikko Spolander (VM, vpj.), Pasi Koikkalainen (VM, siht.) ja Harri Pönkä (VM, siht.).