Julkisten hankintojen mentorointiohjelma

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HAUS kehittämiskeskus toteuttavat Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman puitteissa julkisten hankintojen osaamista edistävän mentorointiohjelman. Mentorointiohjelma toteutetaan 27.10.2022–25.4.2023. Ilmoittautuminen ohjelmaan on nyt avoinna ja päättyy syyskuussa.

Mentorointiohjelman tavoitteena on hankintaosaamisen jakaminen, valtakunnallinen verkostoituminen, hiljaisen tiedon siirtäminen, yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen sekä tukea hankintaosaamisen ammatillista kehittymistä.

Kenelle mentorointiohjelma on suunnattu?

Jos kaipaat ammatillista tukea hankinta-asioissa, sparrausapua hankintaosaamiseen liittyvissä kysymyksissä tai haluat jakaa osaamistasi muille, mentorointiohjelma sopii juuri sinulle.

Ohjelmaan haetaan osallistujia julkishallinnon, yksityissektorin sekä kolmannen sektorin julkisten hankintojen ammattilaisista. Tarjoamme valmennuksellista tukea, sparrausapua sekä työkirjan mentorointitapaamisten tueksi. Ohjelma on maksuton. 

Hae mentorointiohjelmaan aktoriksi
Hae mentorointiohjelmaan mentoriksi

Hakuaika päättyy 30.9.2022. Hakuajan jälkeen Hankinta-Suomi ja HAUS muodostavat mentorien ja aktorien parit/ryhmät ja lähettävät vahvistuskirjeen sekä ohjeet mentorointiohjelmaan valituille. 

Mentorointimalli ja toteutus

Mentorointiprosessi koostuu kahdesta osiosta: yhteisesti ohjatusta prosessista sekä mentoreiden ja aktoreiden välisistä tapaamisista (etäyhteys mahdollinen sovittaessa). 

  • Mentorointiohjelma alkaa mentorien valmennuksella etäyhteydellä 27.10.2022 klo 13–16. 
  • Yhteinen aktoreiden ja mentoreiden työskentely käynnistyy aloitustapaamisen merkeissä Helsingissä 3.11.2022 klo 13–16. Paikka ilmoitetaan osallistujille vahvistuskirjeen mukana. 
  • Yhteisen aloitustapaamisen aikana mentorit ja aktorit sopivat mentorointiprosessin aikaiset itsenäiset tapaamisensa. Tapaamisia suositellaan toteutettavaksi noin kerran kuukaudessa joulukuusta huhtikuuhun saakka.
  • Itsenäisten tapaamisten lisäksi mentorointiprosessiin kuuluu koko ryhmän välitapaaminen 31.1.2023 klo 13–16 etänä sekä päätöstapaaminen Helsingissä 25.4.2023 noin klo 10–15. 

Valtiovarainministeriö ei korvaa aktoreiden matkakuluja lähitapaamisiin, eikä mentoreiden ja aktoreiden itsenäisistä tapaamisista koituvia kuluja. Valtakunnallisesti järjestettäviin mentoreiden ja aktoreiden yhteisiin tilaisuuksiin liittyvät mentoreiden matkustuskustannukset korvaa hakemuksesta valtiovarainministeriö valtion matkustusohjesäännön mukaisesti.

Mentorointivalmennuksesta sekä -prosessin aikaisesta tuesta vastaavat asiakkuus- ja koulutuspäällikkö, KT Kati Kivistö sekä koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho HAUSista.

Lisätietoja:
Kasvatustieteen tohtori, asiakkuus- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö, HAUS kehittämiskeskus, kati.kivisto(at)haus.fi
Koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho, HAUS kehittämiskeskus, tiina.pitkaaho(at)haus.fi 

Valtion matkustussääntö 2022