Julkisten hankintojen mentorointiohjelma 

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto ja HAUS kehittämiskeskus toteuttavat Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman puitteissa julkisten hankintojen osaamista edistävän mentorointiohjelman. Hankinta-Suomen järjestämä 2. mentorointiohjelma toteutetaan 11.9.2023–23.4.2024. Ilmoittautuminen ohjelmaan päättyi 22.6.2023.

Mentorointiohjelman tavoitteena on hankintaosaamisen jakaminen, valtakunnallinen verkostoituminen, hiljaisen tiedon siirtäminen, yhteistyön lisääminen yli organisaatiorajojen sekä tukea hankintaosaamisen ammatillista kehittymistä.

Kenelle mentorointiohjelma on suunnattu?

Jos kaipaat ammatillista tukea hankinta-asioissa, sparrausapua hankintaosaamiseen liittyvissä kysymyksissä tai haluat jakaa osaamistasi muille, mentorointiohjelma sopii juuri sinulle.

Ohjelmaan haetaan osallistujia julkishallinnon, yksityissektorin sekä kolmannen sektorin julkisten hankintojen ammattilaisista. Tarjoamme valmennuksellista tukea, sparrausapua sekä työkirjan mentorointitapaamisten tueksi. Ohjelma on maksuton. 

Hae mentorointiohjelmaan aktoriksi 
Hae mentorointiohjelmaan mentoriksi

Hakuaika päättyi 22.6.2023. Hakuajan jälkeen Hankinta-Suomi ja HAUS muodostavat mentorien ja aktorien parit/ryhmät ja lähettävät vahvistuskirjeen sekä ohjeet mentorointiohjelmaan valituille. 

Mentorointimalli ja toteutus

Mentorointiprosessi koostuu kahdesta osiosta: yhteisesti ohjatusta prosessista sekä mentoreiden ja aktoreiden välisistä tapaamisista (etäyhteys mahdollinen sovittaessa). 

  • Mentorointiohjelma alkaa mentorien valmennuksella etäyhteydellä 11.9.2023 klo 13-16.
  • Yhteinen aktoreiden ja mentoreiden työskentely käynnistyy aloitustapaamisen merkeissä Helsingissä 22.9.2023 klo 13-16 (mentorointiryhmillä on mahdollisesti yhteinen, omatoiminen lounas ennen tilaisuuden alkua). Paikka ilmoitetaan osallistujille vahvistuskirjeen mukana. 
  • Yhteisen aloitustapaamisen aikana mentorit ja aktorit sopivat mentorointiprosessin aikaiset itsenäiset tapaamisensa. Tapaamisia suositellaan toteutettavaksi noin kerran kuukaudessa lokakuusta maaliskuuhun saakka.
  • Itsenäisten tapaamisten lisäksi mentorointiprosessiin kuuluu koko ryhmän välitapaaminen 22.1.2024 klo 13-16 etänä sekä päätöstapaaminen ja reflektio Helsingissä 23.4.2024 klo 10-15.

Valtiovarainministeriö ei korvaa aktoreiden matkakuluja lähitapaamisiin, eikä mentoreiden ja aktoreiden itsenäisistä tapaamisista koituvia kuluja. Valtakunnallisesti järjestettäviin mentoreiden ja aktoreiden yhteisiin tilaisuuksiin liittyvät mentoreiden matkustuskustannukset korvaa hakemuksesta valtiovarainministeriö valtion matkustusohjesäännön mukaisesti erillisen ohjeistuksen mukaan.

Mentorointivalmennuksesta sekä -prosessin aikaisesta tuesta vastaavat koulutuspäällikkö, KM Leena Larsio-Varsani sekä koulutuspäällikkö Katja Valtonen HAUSista.

Lisätietoa:
Leena Larsio-Varsani ja Katja Valtonen, HAUS, etunimi.sukunimi(at)haus.fi