Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman päivitys

VM valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 8.5.2024 13.00