Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 21.10.2021 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 21.10.2021 13.00

Vuoden 2022 alustava talousarviosuunnitelma

VM valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00