Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 9.45