Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtiovarainministeriön tarkastusneuvoksen viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00