Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2018/157

« Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2018 vp; EV 315/2018 vp)

HE 167/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2019 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen