Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2021/205

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.12.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Peppiina Huhtala, Hallitussihteeri p.+35 8295530129
Asia
Hallitus on neuvottelussaan 30.11.2021 käsitellyt valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön suositusta etätyön käytöstä. Etätyön tekemisellä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus osana Covid-19-epidemian leviämisen estämistoimia Suomessa. Etätyö vähentää fyysisiä lähikontakteja työpaikoilla ja myös työmatkoihin liittyviä altistumisia julkisissa liikennevälineissä. Myös muilla työjärjestelyillä ja tehokkailla suojautumistoimenpiteillä voidaan estää epidemian leviämistä työympäristössä. Etätyösuosituksen tartunta- ja leviämisriskiä vähentävä vaikutus on sitä suurempi mitä enemmän koronavirusta on työikäisessä väestössä. Koska epidemiatilanne on erilainen maan eri osissa, etätyösuosituksen käyttöönottoa on syytä soveltaa ensisijaisesti alueellisesti (esimerkiksi sairaanhoitopiiri- tai työssäkäyntialuekohtaisesti). Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat Covid-19-epidemian olevan alueellisesti leviämisvaiheessa, on suositeltavaa, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja samalla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti ja vastaavaa laajaa etätyötä suositellaan myös yksityisille työnantajille tiedostaen, että läsnä- ja etätyön terveysturvallisen yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikkatasolla. Valtakunnallinen etätyösuositus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi ja sen perusteita tarkastellaan viimeistään 15.2.2022.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen