Valtioneuvoston selonteko VM/2022/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalisesta kompassista

VNS 10/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja p.+35 8295530117
Asia
Suomen digitaalinen kompassi -selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kansallista digitalisaatiokehitystä. Suomen digitaalinen kompassi asettaa vision digitalisaation ja datatalouden kehitykselle vuoteen 2030 saakka. Vision mukaisesti rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea. Tämä saavutetaan kilpailukykyisellä ja uudistuvalla yritystoiminnalla, korkeatasoisella osaamisella ja laajalla sivistyksellä, ihmiskeskeisillä julkisilla palveluilla sekä turvallisella ja korkealaatuisella infrastruktuurilla. Suomen digitaalinen kompassi perustuu eurooppalaiseen arvopohjaan ja Digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen digitaalisesta kompassista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen