Valtioneuvoston selonteko VM/2022/197

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.10.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalisesta kompassista

VNS 10/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

ICT-johtaja, ylijohtaja Jarkko Levasma, p. +35 8295530117

Asia

Suomen digitaalinen kompassi -selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kansallista digitalisaatiokehitystä. Suomen digitaalinen kompassi asettaa vision digitalisaation ja datatalouden kehitykselle vuoteen 2030 saakka. Vision mukaisesti rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea. Tämä saavutetaan kilpailukykyisellä ja uudistuvalla yritystoiminnalla, korkeatasoisella osaamisella ja laajalla sivistyksellä, ihmiskeskeisillä julkisilla palveluilla sekä turvallisella ja korkealaatuisella infrastruktuurilla. Suomen digitaalinen kompassi perustuu eurooppalaiseen arvopohjaan ja Digitaalinen vuosikymmen 2030 -ohjelmaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen digitaalisesta kompassista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen