Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2024/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.5.2024 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 4/2024 vp; EV 18/2024 vp)

EV 18/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Laura Kolinen, p. +358 295 530 403

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2024.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.