Neuvottelukunnan asettaminen VM/2023/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 13.00

Valtiovarainministeriö

Kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.1.2024 - 14.1.2027

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, p. +358 295 530 027

Asia

KOKOONPANO:

Valtiovarainministeriöstä:

kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

henkilökohtainen varajäsen

hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen

osastopäällikkö Jani Pitkäniemi

henkilökohtainen varajäsen

hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen

osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä

henkilökohtainen varajäsen

budjettineuvos Tanja Rantanen

Sosiaali- ja terveysministeriöstä:

osastopäällikkö Annakaisa Iivari

henkilökohtainen varajäsen

osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä:

ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

henkilökohtainen varajäsen

neuvotteleva virkamies Timo Ertola

Ympäristöministeriöstä:

kehittämisjohtaja Juho Korpi

henkilökohtainen varajäsen

ympäristöneuvos Samuli Alppi

Työ- ja elinkeinoministeriöstä:

osastopäällikkö Tiina Korhonen

henkilökohtainen varajäsen

neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa

Esitys

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Minna Karhusen Suomen Kuntaliitosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.