Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som understatssekreterare söktes av 10 personer

Finansministeriet
25.10.2017 10.06
Pressmeddelande

Finansministeriet tog inom den utsatta tiden emot tio ansökningar till tjänsten som förvaltningspolitiska understatssekreterare. Tjänsten tillsätts från och med den 1 januari 2018 för en bestämd tid på fem år.

Personerna som ansökte till tjänsten:

  • Hynninen, Marianne
  • Juselius, Martin
  • Karjalainen, Anna-Maija
  • Laari, Esa
  • Nerg, Päivi
  • Pihlajamäki, Jaakko
  • Savela, Juha
  • Vaarala, Pekka
  • Virtanen, Petri

En av sökandena vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Förvaltningspolitiska understatssekreteraren, som hör till ministeriets högsta tjänstemannaledning, kommer att bistå statssekreteraren såsom kanslichef i ledandet och samordnandet av beredningen inom förvaltningspolitiska koordineringsområdet och leda den strategiska styrningen av ämbetsverken och bolagen inom koordineringsområdet. 

Under de närmaste åren kommer understatssekreteraren framför allt att koncentrera sig på ledandet av verkställandet av landskaps- och vårdreformen, resurs- och effektivitetsstyrningen av landskapen, främjandet av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, utvecklandet av statens personalledning samt ledandet av förändringen av handlingssätten och styrningen inom hela den offentliga förvaltningen i en ny verksamhetsmiljö. 

Ytterligare information:

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 029 5530 141, helena.tarkka(at)vm.fi

Kommunärenden Ministeriet aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto