Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om statsunderstöd för främjande av digitalisering i kommunerna 2020 inleddes

Finansministeriet
25.6.2020 10.09
Pressmeddelande
Henkilöitä istuu pöydän ääressä.

Ansökningstiden för statsunderstöd för 2020 inleddes den 25 juni. Finansiering kan sökas för utveckling av kommunens beslutsfattande och digitalisering av förvaltningen och kommundemokr-tin samt för utveckling av distansarbete och digitala tjänster.

Understödet är avsett för sådana kommunprojekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att etablera och förbättra förfarandena. Understöd kan sökas för att utveckla följande verksamheter:

  • kommunernas elektroniska beslutsfattande och interna processer som stöder detta
  • kommunala organs elektroniska möten och elektroniska beslutsförfarande
  • kommuninvånarnas och serviceanvändarnas delaktighet och möjligheter att påverka 
  • distansarbete och arbete på flera olika ställen eller
  • digitalisering av tjänster som ordnas av kommunen, till exempel tjänster inom kultur, ung-domsväsende, idrottsväsende och fritidsverksamhet.

I urvalet av projekt som kan få stöd utvärderas speciellt hurdan förbättring projektet medför och hur projektet förändrar kommunens verksamhetssätt och processer. Statsunderstöd beviljas endast projekt som genomförs i samarbete mellan flera kommuner. Ansökningsomgången gäller inte un-derstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården, projekt som hänför sig till den byggda miljön eller utveckling av arkivering. Ansökningstiden går ut den 5 oktober 2020.

Läs mer om ansökan om statsunderstöd, bedömningskriterierna för projekten och ansökningsanvisningarna, och ansök om understöd.

På webbplatsen finns också svar på vanliga frågor som stöd för planeringen av projekt.

Ytterligare information:

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi