Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbete, välfärd och framtid - finansministeriets framtidsöversikt tar upp utmaningarna under nästa valperiod

Finansministeriet
4.6.2018 9.23
Pressmeddelande

Finansministeriets framtidsöversikt som utgavs den 4 juni 2018 behandlar osäkerheter inom Finlands ekonomiska verksamhetsomgivning. Den analyserar också strukturella faktorer som försvagar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Översikten lyfter dessutom fram olika lösningar på de ekonomiska utmaningarna.

Finland befinner sig mitt i en konjunkturuppgång. Den ekonomiska tillväxten vilar på bred bas och är snabbare än under de gångna åren. Men den snabba tillväxten fortsätter inte i all evighet. På medellång sikt är den förväntade ekonomiska tillväxten i Finland blygsam jämfört med det förflutna.

De offentliga finanserna har varit svaga i snart ett årtionde på grund av den långsamma ekonomiska utvecklingen, strukturomvandlingen inom industrin och den åldrande befolkningen. Skuldsättningen fortsätter att öka även under nästa årtionde. De stora skuldbeloppen ökar utsattheten för oväntade chocker, också i Finland.

Konjunkturuppgången löser inte de strukturella problemen inom ekonomin, utan de bekanta politiska utmaningarna kommer att framhävas under nästa valperiod. Sysselsättningsgraden måste höjas, produktiviteten måste ha en möjlighet att öka och den offentliga serviceproduktionen måste effektiviseras.

Framtidsöversikten ges ut för femte gången

Framtidsöversikterna innehåller ministeriernas beskrivningar av de för Finlands del viktigaste frågorna under de närmaste åren. Syftet med översikterna är att utarbeta läges- och utvecklingsbedömningar av centrala frågor som kräver politiskt beslutsfattande och av samhällsläget. Bedömningarna kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för regeringsförhandlingarna.

Framtidsöversikterna utarbetades nu för femte gången. Tidigare översikter har sammanställts åren 2003, 2006, 2010 och 2014. Beredningsprocessen samordnas av ministeriernas prognostiseringsarbetsgrupp med företrädare för samtliga ministerier.

Työ, hyvinvointi ja tulevaisuus – valtiovarainministeriön tulevaisuuskatsaus (på finska)

Framtidsöversikterna kan läsas på statsrådets kanslis webbplats, www.vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset. Ministerierna presenterade i oktober 2017 i anslutning till det gemensamma framtidsarbetet förändringsfaktorer som utgör underlaget för framtidsöversikterna (http://vnk.fi/tulevaisuustyo/muutostekijakortit).

Ytterligare information:

Sami Yläoutinen, finanspolitisk samordnare, tfn 02955 30320, [email protected]

Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, tfn 0295 160 430, [email protected], statsrådets kansli