Hoppa till innehåll
Media

Arbetet för att utreda finansieringen av grön omställning fortsätter fram till slutet av november

arbets- och näringsministerietfinansministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 15.13
Nyhet

Mandattiden för arbetsgruppen som tillsatts för att bilda en helhetsuppfattning om finansieringen av grön omställning har fortsatts till slutet av november.

Finansministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet tillsatte arbetsgruppen i januari. Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till finansiella metoder för att påskynda omställningen på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Arbetsgruppen publicerade i mars en halvtidsrapport som innehöll en överblick över arbetets centrala innehåll och en plan för genomförande av uppdraget. Gruppen skulle utarbeta en slutrapport med rekommendationer före utgången av juni.

Ministerierna har på begäran av arbetsgruppen förlängt mandattiden till utgången av november, eftersom det utredningsarbetet måste fördjupas och det krävs mer tid än väntat för att slutföra arbetet.

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi
Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 02950 60140, antti.valle(at)gov.fi
Eeva Alho, ledande sakkunnig, miljöministeriet, tfn 02952 50011, eeva.alho(at)gov.fi