Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissrespons
Bekanta dig med utlåtandena om förändringarna i inkomstbeskattningen

Finansministeriet
9.9.2019 14.51
Nyhet

Finansministeriet fick 14 utlåtanden inom den utsatta tiden om förändringar i inkomstbeskattningen som har ett samband med budgetpropositionen för nästa år. Remisstiden löpte ut fredagen den 6 september.

Utlåtandena (projektsidorna, på finska)

Finansministeriet begär utlåtanden om de förslag i budgetpropositionen för 2020 som hänför sig till inkomstbeskattningen (nyhet 19.8.)

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi