Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Biträdande justitiekanslerns avgörande i ett klagomålsärende som gäller landskaps- och vårdreformen

Finansministeriet
7.4.2020 15.21
Pressmeddelande

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen avgjorde den 7 april 2020 ett klagomålsärende som gäller finansministeriets tjänstemäns verksamhet i samband med riksdagsbehandlingen av landskaps- och vårdreformen. Klagomålet hänför sig till misstänkta problem i informationsförmedlingen till riksdagen vid de avgörande tidpunkterna för landskaps- och vårdsreformen som lyfts fram i offentligheten.

Finansministeriet har lämnat biträdande justitiekanslern alla uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna utredas. Biträdande justitiekanslern konstaterar i sitt avgörande att ministeriets tjänstemän enligt en utredning från finansministeriet inte förfarit i strid med lag eller tjänsteplikt i samband med att de lämnat uppgifter och utredningar till riksdagen. I avgörandet konstateras också att förutspåendet av hur behandlingen av lagförslaget framskrider i riksdagen inte får påverka tillgodoseendet av riksdagens rätt att få information. I detta fall framgick dock inte, att tjänstemännen skulle ha låtit bli att informera riksdagen om ärenden av betydelse.

”Biträdande justitiekanslern har behandlat ärendet grundligt och bedömt tjänstemännens agerande i ärendet. Ministeriet preciserar förhandlingssätten beträffande helheter som lyfts fram i biträdande justitiekanslerns beslut. Speciellt i detta lagstiftningsprojekt utförde lagberedarna krävande arbete under stor tidtabellspress. Ministeriet har redan gjort och kommer att göra ytterligare satsningar på att motsvarande tidtabellspress undviks och att lagberedarna ska ha bättre förutsättningar att göra högklassig lagberedning.”, säger statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki.

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Ministeriet