Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den nya statliga tillstånds- och tillsynsmyndigheten presenteras på en rundresa i landskapen

Finansministeriet
24.4.2017 13.02
Nyhet

Finansministeriet ordnar i samarbete med de övriga ministerierna sju regionala möten, där man dryftar de förändringar som landskapsreformen kommer att föra med sig samt förväntningarna på Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Regeringens proposition om landskapsreformens andra fas sänds ut på remiss den 24 april. I propositionen föreslås bestämmelser om vissa uppgifter som ska överföras från kommunerna, samkommunerna och staten till landskapen. Dessutom föreslås det att statsförvaltningen förnyas genom inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, som kommer att vara en sektorsövergripande myndighet med riksomfattande behörighet. Avsikten är att hos den nya myndigheten ska koncentreras merparten av de uppgifter som skötts av regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som föreslås bli nedlagda, samt en del av de uppgifter som skötts av närings-, trafik- och miljöcentralerna, som också föreslås bli nedlagda.

De regionala mötena hålls enligt följande:

  • 24.4 Uleåborg
  • 3.5. Vasa
  • 4.5. Kuopio
  • 9.5. Rovaniemi
  • 12.5 Tammerfors
  • 22.5 Helsingfors
  • 24.5 Åbo

Mötet i Vasa är riksomfattande och hålls på svenska, men tolkas till finska. Mötet i Tammerfors visas i direktsändning på webben 12.5 från och med kl. 9.30, och en videoinspelning av det kommer att finnas på webbplatsen alueuudistus.fi.

På förmiddagen information till intressentgrupperna, eftermiddagen reserveras för personalen

Mötesprogrammet består av en förmiddagsdel som är avsedd för intressentgrupperna och av en eftermiddagsdel där man tillsammans med den kommande personalen planerar den nya myndigheten. Arrangörerna hoppas få bred respons om mötena som vägledning för den fortsatta beredningen av myndigheten.

Ytterligare information:

Regeringsråd Tarja Hyvönen, tfn 02955 30147, tarja.hyvonen(at)vm.fi.

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit