Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Spring Splash
På toppen av den digitala boomen

Finansministeriet
12.4.2018 15.48 | Publicerad på svenska 13.4.2018 kl. 14.06
Nyhet

Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018. I evenemanget som ordnades av finansministeriet deltog över 800 sakkunniga med intresse för den pågående digitala brytningen. Under dagen diskuterades bland annat hur framtidens tekniker och megatrender ser ut och hur digitaliseringen ändrar maktstrukturerna i samhället.

Evenemanget öppnades med en digital videohälsning av kommun- och reformminister Anu Vehvilänen. I sitt tal poängterade Vehviläinen att Spring Splash även framöver kommer att vara ett toppevenemang inom digitaliseringen i Finland.

”Finland bör vara bäst i världen på att tillämpa artificiell intelligens, våra företag bör kunna utmärka sig inom plattformsekonomin, den offentliga sektorns tjänster bör vara utpräglat digitala. I enlighet med detta beslutade regeringen i slutet av januari att inleda beredningen av en redogörelse om artificiell intelligens och informationspolitiken.”

Digitaliseringen omformar arbetssätt och hierarkier

Leena Mörttinen, överdirektör vid finansministeriets finansmarknadsavdelning, betonade i sitt anförande att våra samhällen och den världsekonomiska ordningen befinner sig mitt i den största omvälvningen i modern tid då digitaliseringen omformar maktstrukturerna.

”Nya horisontala tekniker, såsom blockkedjor, ställer oss oundvikligen inför frågan vad hierarkier överhuvudtaget behövs för. Också betydelsen av data blir allt större i omvälvningen; tidigare vara pengar data, nu är data pengar,” framhöll Mörttinen.

Likaså Sami Honkonen, verkställande direktör för Tomorrow Labs, hävdade att i och med den digitala omvälvningen omformas ledarskapet så att vi kan slopa traditionella hierarkier och gamla ledarstilar. Han betonade vikten av försökskulturer och responsiva organisationer. Disruptionsanalytiker Perttu Pölönen var inne på samma spår och uppmuntrade alla att modigt skapa nytt i stället för att utveckla det gamla.

”Disruption betyder att vi skapar ett nytt system som gör det gamla systemet onödigt. Detta skapar fler arbetstillfällen än vad det tillintetgör,” påpekade Pölönen.

Människan behövs i den tekniska omvälvningen

I så gott som alla anföranden framfördes att vi i den digitala boomen bör dra nytta av tekniken. I en tid av artificiell intelligens och robotar växer emellertid betydelsen av mänskliga egenskaper och färdigheter. Människor behövs alltid för att tillämpa och tolka och för uppgifter som kräver kreativitet.

”Vi arbetar med att lösa problem och tekniken har alltid varit en del av denna problemlösning. Vi ska inte heller nu vara rädda för tekniken,” sade hjärnforskare Katri Saarikivi uppmuntrande.

Statsministerns statssekreterare Paula Lehtomäki framhävde att man inom statsförvaltningen alltid siktar på att ställa människan i fokus.

”När vi arbetar med reformer är det angeläget att vi håller fast vid det som är viktigt. Det ömsesidiga förtroendet växer när vi öppnar vårt revir för andra”, konstaterade hon.

Dagen avslutades med att Anna-Maija Karjalainen, överdirektör vid den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning vid finansministeriet (OffICT), tackade deltagarna för en lyckad dag och meddelade att evenemanget nästa år ordnas av Befolkningsregistercentralen.

”Jag önskar er alla redan nu välkomna till Spring Splash 2019!” sade Janne Viskari, överdirektör för Befolkningsregistercentralen.

Under dagen framfördes flera inlägg om digitaliseringens roll i landskaps- och vårdreformen, framtidens infrastruktur och vikten av att säkerställa att alla kan ta del av digitaliseringen.

Under Spring Splash presenterades Aurora, ett program som samlar ihop den offentliga förvaltningens tjänster med hjälp av artificiell intelligens.

Ytterligare information:

Anna Oravakangas, kommunikationsplanerare, anna.oravakangas(at)vm.fi, tfn 0295 530 312

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT