Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Dröjsmålsräntan på skatter som ingår i betalningsarrangemang sjunker för viss tid

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2021 13.46
Pressmeddelande

De skattskyldiga betalar tillfälligt en lägre dröjsmålsränta på skatter som ingår i betalningsarrangemang. Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan sänks från sju procent till 2,5 procent.

Den föreslagna ändringen är tidsbegränsad: en dröjsmålsränta som är lägre än vad som ingår i betalningsarrangemanget kan sökas hos Skatteförvaltningen till utgången av augusti. Regeringen föreslår dessutom att återbäringar av skatt tillfälligt inte ska användas till betalning av skatt som ingår i ett betalningsarrangemang, utan att återbäringarna återbetalas till de skattskyldiga.

Syftet med ändringarna är att underlätta situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av den utdragna coronaviruspandemin. Regeringspropositionen publiceras på Beslutsportalen.

Skatteförvaltningen underlättar också tillfälligt villkoren för betalningsarrangemangen.

Ytterligare information:
Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi