Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s finansministrar försöker uppnå enighet i fråga om direktivet om bekämpning av skattekringgående

Finansministeriet
15.6.2016 14.00
Pressmeddelande
Arkivfoto: EU

EU-ländernas finansministrar behandlar torsdagen den 16 juni skattesmitningsdirektivet och fördjupandet av bankunionen. Finansminister Alexander Stubb och den ständiga representanten, ambassadören Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve företräder Finland vid Ekofinrådet i Luxemburg.

EU-kommissionen utfärdade i januari ett förslag till ett direktiv om bekämpning av skattesmitning. Medlemsländernas finansministrar behandlade förslaget vid Ekofinrådet i maj, men uppnådde aldrig enighet i frågan. Nu söks politiskt samförstånd på basis av ordförandens nya kompromissförslag.

Kompromissförslaget innehåller följande bestämmelser om bekämpning av skattesmitning:

  • begränsning av rätten att dra av räntor
  • utflyttningsbeskattning
  • övergång från befrielseförfarandet till avräkningsförfarandet
  • allmän bestämmelse om missbruk,
  • lagstiftning om utländska bassamfund, och
  • skillnader i skattemässig behandling, dvs. en s.k. hybridbestämmelse.

Finland understöder ordförandens förslag och har förbundit sig till målsättningarna i direktivet. Det är enligt Finland viktigt att Ekofinrådet uppnår politisk enighet vid det aktuella mötet.

Bakgrundsinformation om åtgärdspaketet mot skatteflykt (rådets webbplats)

Bankunionen föreslås bli fördjupad

Det andra huvudtemat för Ekofinrådet är fördjupandet av bankunionen. Ordförandelandet har som mål att uppnå politisk enighet om färdplanen enligt vilken medlemsländerna förbinder sig till att fördjupa bankunionen.

Färdplanen innehåller flera åtgärder som minskar på riskerna inom bankverksamheten och å andra sidan fördelar dem mellan medlemsländerna. Grundandet av ett europeiskt insättningsgarantisystem är det viktigaste förslaget till fördelning av riskerna.

Finland understöder en stark bankunion som baserar sig på ett effektivt investeraransvar. Fördelningen av riskerna kan enligt Finland utvidgas enbart om man först minskar på bankverksamhetens risker för den offentliga ekonomin.

En övergång till ett europeiskt insättningsskydd kan enligt Finland övervägas först efter att man beslutat om åtgärder som minskar på riskerna inom banksektorn och om förenhetligandet av bankernas soliditet. Det centrala i detta sammanhang är enligt Finland att man ändrar behandlingen av statsskuldebrev vid bankernas solvensberäkning.

Regeringen: Europeiska insättningsgarantin förutsätter likvärdiga utgångspunkter (pressmeddelande 11.2.)

Bakgrundsinformation om bankunionen (rådets webbplats)

Landspecifika rekommendationer godkänns

Finansministrarna godkänner dessutom förslagen till landspecifika rekommendationer åt medlemsländerna. Rekommendationerna ska ännu godkännas av Europeiska rådet, dvs. EU:s toppmöte.

Ministrarna ges en lägesöversikt över det intensifierade samarbetet i fråga om finansmarknadsskatten, bekämpningen av terrorfinansiering och verkställandet av bankunionen, och dessutom ska man diskutera omvänd momsplikt. Rådet ska även upphäva besluten om alltför stort underskott för Cyperns, Irlands och Sloveniens del.

Ekofinrådets agenda (rådets pressmeddelande)

Europeiska planeringsterminen: vårpaketet 2016 landsspecifika rekommendationer (kommissionens pressmeddelande)

Eurogruppen diskuterar inflationen och pensionssystemen

Eurogruppen sammanträder i Luxemburg fredagen den 17 juni. Minister Stubb företräder Finland.

Ministrarna diskuterar inflations- och valutakursutvecklingen samt pensionssystemens uthållighet. Diskussionen om ekonomin inom euroområdet med Internationella valutafonden (s.k. artikel IV-konsultationen) och eurogruppens arbetsprogram för slutet av året tas också upp.

Eurogruppens agenda (eurogruppens meddelande)

Förfrågningar:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30049, susanna.ikonen (at) vm.fi

Marianne Malmgrén, lagstiftningsråd (bekämpning av skattesmitning), tfn 02955 30163, marianne.malmgren (at) vm.fi

Jarkko Weuro, konsultativ tjänsteman (bankunionen), tfn 02955 30302, jaakko.weuro (at) vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella ärenden, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen inkluderar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte några beslut om lagstiftningen.

Alexander Stubb Beskattning Finansmarknaderna