Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ordförandeskap
EU-rådet godkände landspecifika rekommendationer

Finansministeriet
9.7.2019 13.54
Pressmeddelande
Mika Lintilä.
Foto: EU

EU:s finansministrar godkände tisdagen den 9 juli de landspecifika rekommendationerna för Finland och de övriga EU-länderna. Finansminister Mika Lintilä var ordförande vid rådet för ekonomiska och finan-siella frågors möte i Bryssel.

Rekommendationerna ingår i åtgärderna under den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik och finanspolitik.

Rådet rekommenderar Finland att 2019 och 2020 vidta följande åtgärder:

  1. Säkerställa att de primära offentliga nettoutgifternas nominella ökning inte överstiger 1,9 % under 2020, vilket motsvarar en årlig strukturell anpassning på 0,5 % av BNP. Skapa mer kostnadseffektiva social- och hälsovårdstjänster som alla har tillgång till.
  2. Förbättra incitamenten att arbeta och stärka kompetens och aktiv inkludering, särskilt genom välintegrerade tjänster för arbetslösa och personer utanför arbetskraften.
  3. Inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på forskning och innovation, en övergång till koldioxidsnål energi samt hållbara transporter, med beaktande av regionala skillnader.
  4. Skärpa övervakningen av hushållens skuldsättning och inrätta ett kreditregistersystem.

Rådets pressmeddelande

Den europeiska planeringsterminen

Ytterligare information:

Laura Vartia, finansråd, puh. 02955 30228, laura.vartia(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågo (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Finanspolitiken