Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s finansministrar behandlar mervärdesbeskattningen och Grekland

Finansministeriet
17.3.2017 15.08
Pressmeddelande
Petteri Orpo.
Arkivbild: EU

EU-ländernas finansministrar diskuterar bland annat mervärdesbeskattningen av digitala publikationer då Ekofinrådet sammanträder i Bryssel tisdagen den 21 mars. På måndagen kommer eurogruppen att behandla Greklands låneprogram. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Bryssel.

EU-kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ges möjlighet att sänka mervärdesskatten på digitala publikationer. Rådet för en riktgivande linjedebatt om ärendet. Finland understöder kommissionens förslag.

Regeringen understöder möjligheten att sänka mervärdesskatten på elektroniska publikationer (nyhet 12.1.)

Finland förhåller sig reserverat till omvänd moms

Ministrarna för en riktgivande linjedebatt även om den allmänna omvända mervärdesskyldigheten. Kommissionen har föreslagit att medlemsländerna ges möjlighet att tillfälligt tillämpa en modell där ansvaret för betalning av moms flyttas från leverantören till kunden.

Finland förhåller sig misstänksamt till förslaget och föredrar andra medel för bekämpning av skattebedrägerier.

Genomförandet av de landspecifika rekommendationerna jämförs

Europeiska planeringsterminen tas upp då kommissionen presenterar en jämförelse av genomföringen av de landspecifika rekommendationerna. Ministrarna diskuterar framför allt genomförandet av rekommendationer som gäller affärsmiljön.

Ministrarna informeras dessutom om beredningen av Europeiska försvarsfonden samt om G20-ländernas finansministrars och centralbankirers möte.

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Inga beslut om översynen av Grekland ännu

Eurogruppen presenteras en lägesöversikt över Greklans låneprogram. Grekland kan få nya lånerater ur det nuvarande låneprogrammet om eurogruppen godkänner den andra översynen av programmet. Framsteg har gjorts, men man förväntar sig inte några beslut under detta möte.

Återhämtningen inom den grekiska ekonomin har under början av året överskuggats av osäkerheten om hur den andra översynen ska kunna avslutas. Osäkerheten har återspeglats i realekonomin, vilket bland annat bromsat upp investeringarna. Den offentliga ekonomin har utvecklats positivt. Bankerna är stabila, även om osäkerheten ökat något under den senaste tiden.

Grekland beräknas klara sina finansieringsbehov ända till slutet av juli utan nya lånerater.

Ministrarna diskuterar preliminära budgetplaner

Övriga teman vid eurogruppen är emissionen av statspapper, genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten, uppföljningen av preliminära budgetplaner samt en tematisk diskussion om pensioner.

Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Pekka Morén, finansråd, (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Ekofin är rådet för ekonomiska och finansiella frågor, en av EU-rådets uppställningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.