Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eurogruppen håller extra möte om programmet för finansiellt stöd till Grekland

Finansministeriet
6.5.2016 13.07
Pressmeddelande

Euroländernas finansministrar samlas måndagen den 9 maj 2016 till extra möte för att diskutera det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland. Finansminister Alexander Stubb företräder Finland vid mötet.

Grekland och institutionerna, dvs. Europeiska kommissionen, Europeiska stabilitetsmekanismen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden, har under våren berett en första halvtidsöversyn av programmet för finansiellt stöd till Grekland. Beredningen har nu kommit så långt att eurogruppen kan samlas för att bedöma resultatet av arbetet.

Institutionerna ger eurogruppen en lägesöversikt utifrån vilken den bedömer förutsättningarna för godkännande av den första halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd till Grekland. Målet är att nå politiskt samförstånd om genomförandet av målen i programmet och om vilka ytterligare åtgärder som behövs för att halvtidsöversynen ska kunna slutföras så snabbt som möjligt.

Bedömning av reformer och ytterligare åtgärder för 2018

I samband med halvtidsöversynen bedöms centrala reformer, såsom reformen av pensionssystemet och inkomstskattereformen. Andra viktiga föremål för bedömning är hanteringen av problemlån inom banksektorn och privatiseringsprogrammet.

Utöver detta bedömer eurogruppen de s.k. villkorliga åtgärder som Grekland bör genomföra 2018, om de grundläggande mål som ställs upp för programmet inte annars kan nås innan programmet avslutas. Mötesdeltagarna förväntas också utbyta tankar om Greklands skuldtålighet och eventuella lindringar i lånevillkoren i enlighet med de principer som fastställdes i augusti 2015. Eurogruppen kom då överens om att skuldkapitalet inte ska sänkas.

Det ekonomiska anpassningsprogram för Grekland som antogs i augusti 2015 innehåller reformer inom fyra huvudsakliga områden:

  • den offentliga ekonomins hållbarhet,

  • den finansiella mekanismens stabilitet,

  • ökad tillväxt och konkurrenskraft och

  • reform av förvaltningen.

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 0295 530 290, pekka.moren(at)vm.fi

Alexander Stubb Finanspolitiken