Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Begäran om utlåtande
Finansministeriet begär utlåtanden om ändring av förordningen om säkerhetsnätsverksamhet

Finansministeriet
25.3.2020 14.36
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om ett utkast till en förordning om ändring av statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät.

Produktionen av myndighetsradionätet Virve och de informations- och kommunikationstekniska tjänsterna för myndigheternas tidskritiska bredbandiga mobilkommunikation är enligt lagen om ändring av lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (53/2019) sådana tjänster som avses i säkerhetsnätslagen (10/2015).

De föreslagna ändringarna i förordningen innehåller bestämmelser som preciserar säkerhetsnätslagen vad gäller de ovan nämnda nya informations- och kommunikationstekniska tjänster för säkerhetsnätet som produceras av Suomen Erillisverkot Oy eller dess helägda dotterbolag. Dessutom föreslås några andra preciseringar till förordningen.

De som fått begäran om utlåtande bes lämna sitt utlåtande till finansministeriet per e-post ([email protected]) senast den 30 april 2020.

Ytterligare information:

Timo Nuutinen, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 530 342, [email protected]
Eeva Lantto, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 515, [email protected]