Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna sammanträder i Bryssel – teman är det finansiella biståndet till Ukraina och ibruktagandet av Euron i Kroatien

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2022 9.35
Pressmeddelande
Bild: EU

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder tisdagen den 12 juli i Bryssel och eurogruppen måndagen den 11 juli.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska behandla bland annat

  • det makroekonomiska finansiella stödet till Ukraina på en miljard euro
  • presentationen av ordförandelandet Tjeckiens arbetsprogram
  • införandet av euron i Kroatien vid ingången av nästa år och därtill hörande förordningsändringar
  • fastställande av landspecifika rekommendationer för medlemsländerna under den europeiska planeringsterminen för den ekonomiska politiken.

Den permanenta delegaten, ambassadören Markku Keinänen representerar Finland vid mötet.

Eurogruppen diskuterar bland annat det ekonomiska läget, riktlinjerna för finanspolitiken nästa år, den digitala euron och införandet av euron i Kroatien. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerar Finland i eurogruppen.

Mer information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 0295 530049, susanna.ikonen(at) gov.fi 

Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.