Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansinspektionen får ett nytt instrument för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet

Finansministeriet
12.10.2017 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett nytt instrument för övervakningen av finansieringssystemets stabilitet i Finland. Finansinspektionen kan med stöd av den nya lagstiftningen kräva en systemriskbuffert av banker och värdepappersföretag.

EU-lagstiftningen inkluderar en option om en så kallad systemriskbuffert, dvs. möjligheten att ställa prövningsberoende tilläggskapitalkrav för banker. Syftet med denna buffert är att täcka risker som banksystemets struktur kan orsaka hela finansieringssystemet och den samhällsekonomiska stabiliteten.

”Bankkriserna medför synnerlig skada för konsumenter, företag och finanserna. De finska bankerna är i bra skick och har skött sig ansvarsfullt. Just nu finns det inte några allvarliga risker för ekonomisk obalans. Det hör dock till staten att se till att vi vid behov har tillgång till tillräckliga stabilitetsinstrument”, säger finansminister Petteri Orpo.

Separat beslut om tilläggskrav

Den nya lagstiftningen möjliggör tilläggskapitalkrav men medför inte någon automatik. Beslutet om tilläggskapitalkrav ska fattas av Finansinspektionen. Reformen medför alltså inte omedelbart några konsekvenser för kreditinstituten och värdepappersföretagen.

Finansinspektionens möjliga beslut om tilläggskapitalkrav vid ett senare tillfälle skulle enligt finansministeriet ha obetydliga konsekvenser för tillväxten.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi,finansråd, tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi
Miki Kuusinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30339, miki.kuusinen(at)vm.fi
Matias Marttinen, specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, matias.marttinen(at)vm.fi