Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Finland skjuter upp den elektroniska rapporteringen för värdepappersemittenter

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2021 13.27 | Publicerad på svenska 5.3.2021 kl. 13.37
Pressmeddelande

Finländska emittenter av värdepapper kan om de så önskar skjuta upp övergången till elektronisk rapportering (ESEF). Regeringen föreslår att de första rapporterna ska lämnas för räkenskapsperioden 2021.

Den elektroniska rapporteringen (European Single Electronic Format, ESEF) för börsbolag och emittenter av obligationer baserar sig på EU-lagstiftningen. EU offentliggjorde i slutet av februari en ändring av öppenhetsdirektivet som gör det möjligt för medlemsstaterna att skjuta upp införandet av rapportering med ett år. Ursprungligen skulle rapporteringen tas i bruk i boksluten och verksamhetsberättelserna för räkenskapsåret 2020.

För finländska emittenter innebär uppskovet att de kan, om de så önskar, besluta att övergå till ESEF-rapportering för bokslutens och verksamhetsberättelsernas del först för de räkenskapsperioder som börjar 2021. 
 
Finland genomför ändringarna i öppenhetsdirektivet genom ändringen av värdepappersmarknadslagen. Regeringen föreslår att lagarna träder i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Jonna Kuparinen, regeringssekreterare, tfn 02955 30182, jonna.kuparinen(at)vm.fi